leden 2015

Zápis z jednání Pastorační rady (22. 1. 2015)

 • modlitba 
 • zhodnocení akcí proběhlých od poslední Pastorační rady 
 • informace z Charity 
 • rekapitulace činností, které správce fary Jan Stodola vykonal 
 • farnost požádala Město Poličku o finanční příspěvek na zajištění hlídání kostela sv. Jakuba, který by byl otevřen pro veřejnost v měsíci červnu až srpnu 2015 od 10 do 16 hod. – předpokládané náklady cca 55 tis. Kč.  
  • pro návštěvníky se připraví letáčky 
  • diskutována možnost výroby pohlednic – zatím otevřená otázka 
 • zapojení farnosti do Národního eucharistického kongresu 2015 
  • na každý měsíc prvního půlroku 2015 je vždy určité téma, které by se mohlo probírat v rámci setkání mládeže, seniorů…, jedno kázání měsíčně bude věnované tématu 
  • adorace o prvním pátku v měsíci bude inspirovaná daným tématem 
 • bude umožněn přístup na WC na faře před a po nedělní mši 
 • obrázky Malého oslíka se budou dětem rozdávat až na konci mše pro děti 
 • oslovit další dospělé, kteří by pomohli organizovat obětní průvod při dětské mši 
 • Ing. Šafář po konzultaci s kampanologem navrhuje změnu názvu nejmenšího zvonu na věži kostela sv. Jakuba (nyní označován jako umíráček“), protože umíráček je taktéž ve zvonici u sv. Michaela – nebylo zatím uzavřeno 
 • dořešení podnětů z krabice 
  • realizace farní knihovny – na starosti Jana a Vojtěch Klimešovi 
  • návrh instalace obrazu či sochy do kapličky v Liboháji – nejprve nutno zjistit, kdo má klíče od kaple a zda je do kaple vidět – na starosti Marie Staňková 
  • Marie a Pavel Klimešovi navrhují znovu používat staré mramorové kropenky v předsíni kostela – kropenky budou nejprve vyčištěny, poté opět používány 
  • čtení při mších v 10:30 – vytvoří se seznam těch, kteří se chtějí zapojit do této služby 
 • postní kasičky 2015 – ½ výtěžku na účel Charity, ½ na tábor dětí z farnosti 
 • křížové cesty v postní době budou v pátek od 17:30 hod., v neděli od 14:30 hod. 
 • farnost se zapojí do Času pro neobyčejné zážitky (so 6. 6. – zodpovídá J. Coufal), Noci kostelů se účastnit nebude. 
 • další plánované akce ve farnosti, kromě uvedených v kalendáři akcí 
  • so 7.2. od 9:30 hod. úklid vánoční výzdoby u sv. Jakuba 
  • ne 29. 3. od 14:30 hod. netradiční křížová cesta – akce zařazená do oslav 750. výročí Města Poličky 
 • příští setkání Pastorační rady 12. 3. 2015 

Jdi zpět