leden 2014

Zápis z jednání Pastorační rady (23. 1. 2014)

 • modlitba
 • přípitek
 • zhodnocení proběhlých akcí od poslední Pastorační rady
  • svátost smíření: vyzvat farníky, aby byly obsazeny i dopolední termíny
  • příprava vánoční výzdoby kostela – před taháním stromů do kostela nezbytné srolovat koberec
  • mše na sv. Štěpána v 9:00 vyhovuje
  • obnova manželských slibů – příště vyzkoušíme recitovaný slib
 • informace z Charity
 • nedostatek čtenářů při dětských mších – znovu ohlásit, aby se zapojilo více lidí
  • přímluvy nemusí být vymýšlené (čtení z knihy nebo třeba inspirace na internetu)
 • obrázky pro děti při mši pro děti zachovat
 • postní almužna – polovina výtěžku by šla na Charitu (v Pomezí celý výtěžek na Charitu), druhá polovina na tábor dětí z farnosti
 • topení v kostele sv. Jakuba – zhodnocení výsledku dotazníku, diskuze ohledně financování, definitivní rozhodnutí o realizaci ponecháno na příští pastorační radu
 • informace o plánovaných pracích zavěšení ostatních zvonů na dubovou stolici
 • Pastorační rada seznámena s předběžným rozpočtem farnosti na rok 2014, až bude k dispozici podrobnější plán i vyúčtování, bude to zveřejněno na vývěsce
 • plánované akce
  • so 1. 2. – farní bruslení
  • út 4. 2. – přednáška o liturgii (poslední z cyklu přednášek o 2. Vatikánském koncilu)
  • so 8. 2. v 9:30 – úklid vánoční výzdoby u sv. Jakuba
  • pá 21. 2. od 20:00 – Jordánský ples
  • so 1. 3. – dětský karneval „V oblacích“ pořádaný Charitou  na Jordáně
  • so 15. 3. – finálové zápasy KAHL v Poličce
  • so 5. 4. – postní duchovní obnova (P. Karel Moravec, fara)
  • organizace křížových cest: v pátek v 17:30 (jednotlivci), v neděli ve 14:30 (skupinky – děti, mládež, mladší generace, střední generace, starší – Modlitby matek, senioři), v Pomezí v úterý po mši sv.
  • podpořen záměr se znovu účastnit Času pro neobyčejné zážitky (so 7. 6.)
 • příští setkání Pastorační rady 27. 3. 2014

Jdi zpět