leden 2013

Zápis z jednání Pastorační rady (24. 1. 2013)

 • modlitba
 • pogratulování o. Miloslavovi k narozeninám, přípitek
 • zhodnocení proběhlých akcí od poslední pastorační rady
 • provedena kontrola stavu koberců v depozitáři v kostele sv. Jakuba, nepoužitelné budou odvezeny (brigáda v jarních měsících), v plánu nákup nových koberců pro děti a scholu před lavice
 • ohlédnutí za proběhlými akcemi od příchodu o. Miloslava v kontextu stanov pastorační rady
 • plánované akce
  • postní almužna – výtěžek půjde z půlky na Charitu a z půlky na tábor dětí z farnosti
  • sobota 2.3. finálové zápasy KAHL v Poličce
  • postní duchovní obnova – bližší informace budou zveřejněny
  • 15. - 17.3. víkendové soustředění biřmovanců v Trstěnicích
  • sobota 23.3. diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
  • 30.3. Bílá sobota – obřady od 19 hod. (změna zimního na letní čas)
  • 12.-14.4. diecézní setkání ministrantů v Přibyslavi
  • neděle 26.5. biřmování – přijede biskup Jan Vokál, pouze jedna mše v 9:30 hod.
  • neděle 2.6. Slavnost Těla a Krve Páně
  • neděle 9.6. První svaté přijímání
 • křížové cesty v postu - pátek v 17.30 hod. budou zajišťovat jednotlivci (o. Miloslav osloví), v neděli v 14:30 hod. zajištěné skupinami: děti, mládež, mladší generace, střední, starší (Modlitby matek), senioři, v Pomezí v úterý po mši sv.
 • změna frekvence nedělních mší pro děti – pouze 2x měsíčně, děti půjdou k oltáři až na modlitbu Otčenáš
 • úklid kostela a sněhu – oslovit rodiče dětí sborečku, jednotlivé rodiny, seniory, členky modlitby matek
 • schváleno zrušení jezírka na farní zahradě
 • účast na akci Noc kostelů 24.5. a Čas pro neobyčejné zážitky 1.6. dle domluvy organizátorů
 • navrácení movitých předmětů v rámci restitucí – snaha zjistit od farníků, které předměty byly farnosti vzaty během let 1948 až 1990
 • informace o stavu opravy zvonů u sv. Jakuba, o havarijním stavu západních dveří kostela sv. Michaela a dalších opravách
 • termín příštího setkání pastorační rady 7. 3. 2013 v 18.15 hod. na Charitě

Jdi zpět