Květen 2018

Zápis z jednání Pastorační rady

(31. 5. 2018)

 • informace ze Svatojosefské jednoty
 • Proběhla valná hromada, volily se orgány spolku, nový jednatel Michal Popelka
  • Otevřena 4. budova Charity, bylo požehnání nové budovy a den otevřených dveří
  • 2. 6. v rámci Času pro neobyčejné zážitky budou otevřené terasy a byli jsme pozváni na večerní překvapení
  • Informace administrátora
   • Probíhají opravy kostela sv. Jakuba, kostela sv. Vavřince v Květné a plánuje se oprava kaple na faře
   • Oprava kostela sv. Jakuba je ve skluzu oproti harmonogramu
   • Oprava kostela sv. Vavřince probíhá na základě financování ministerské dotace – hojně vypomáhá Obec Květná
   • Farní kaple – její oprava by měla být realizována v měsících srpen a září, kdy by došlo i k zásahům do liturgického prostoru
   • Výhled oprav v následujících letech: výměna krytiny na dvou budovách na hřbitově sv. Michaela, vyřešit odvodnění kostela sv. Jiří v Pomezí, a poté další opravy, oprava kostela v Modřeci, kapličky v Pomezí a v roce 2020 fasáda na faře v Poličce
   • Přesuny kněží a jejich vliv na naši farnost; do Sádku přijde nový administrátor Ondřej Špinler a bude ustanoven i kaplanem v Poličce; nejprve ho 1 rok necháme sžít s farností a poté se domluvíme na jeho činnosti v naší farnosti, v září jej oficiálně přivítáme
   • Výuka náboženství – druhý stupeň bude učit O. Tomáš a jednu skupinu externista; výuka na první stupni zůstává beze změn, O. Tomáš plánuje i vzdělávání pro středoškoláky, případně vysokoškoláky
   • V září plánujeme farní pouť (22. 9.) do Nového Města nad Metují, Rokole a Slavoňova, můžete se nahlašovat na nástěnce v kostele sv. Michaela, nebo osobně na faře, nebo telefonicky u paní Navrátilové do konce července
   • Plánujeme 7. 10. zorganizovat Svatomichalské odpoledne – bližší informace se dozvíte v září
   • V měsíci září a říjnu bychom opět prosili ty, kteří si „adoptovali okna na faře“, aby je přišli umýt
   • k projednání
    • mše sv. od 24. 6. 2018 budou v 10:30 u sv. Michaela a to po celé léto
    • 2. 9. bude žehnání školních potřeb
    • papež František vyhlásil říjen 2019 za misijní měsíc, je to výzva, na kterou je třeba se dobře připravit (možnosti: Kurzy Alfa, nebo i jiné aktivity); je to velká příležitost; prosíme o modlitbu a případné nápady sdělit o. Tomášovi, nebo členům pastorační rady
    • je potřeba doplnit pastorační radu, svoje místo nabídla Kateřina Šimonová, uvažujeme o některém z mládežníků, aby i jejich skupina byla v radě zastoupena
 • informace z Charity
 • Další setkání Pastorační rady 6. 9. 2018

Jdi zpět