květen 2015

Zápis z jednání Pastorační rady (28. 5. 2015)

 • modlitba
 • zhodnocení proběhlých akcí od poslední Pastorační rady
 • informace z Charity – týden otevřených dveří v novém domě Charity na Vrchlického 10
  • 16. 6. plánována přednáška PhDr. Lidmily Pekařové
 • topení v kostele – sbírkami vybrána prozatím částka 145 338 Kč, v nejbližších dnech budou osloveny firmy na podání cenové nabídky na instalaci topení v kostele
 • informace o zajištění otevření kostela od června do srpna 2015, zhlédnuty návrhy letáků, pohlednic
 • o. Miloslav chce oslovit nové učitele/ky náboženství vzhledem ke své pracovní vytíženosti
 • diskutován název nejmenšího zvonu u sv. Jakuba – doporučeno ponechat název „Umíráček“
 • termín farní pouti 26. 9. 2015 – pojede se do Králík, bližší informace budou upřesněny
 • Vojtěch Klimeš nabízí možnost vedení náboženského vzdělávání, začne se na podzim
 • přípravy na provoz farní knihovny začaly
 • modlitba za Národní eucharistický kongres se bude modlit při mši sv.
 • nezbytné zjistit do konce června zájem o účast na Národním eucharistickém kongresu v Brně kvůli vstupenkám
 • plánované akce ve farnosti a jejich zajištění
  • so 6. 6. – Čas pro neobyčejné zážitky
  • ne 7. 6. – Těla a Krve Páně (Boží Tělo) – (8:00 Pomezí, 10:00 sv. Jakub) – budou 2 oltáře
  • 13. 6. – výlet rodin do Rudky u Kunštátu
  • st 22. a čt 23. 7. – úklid kostela sv. Jakuba před poutí
  • ne 26. 7. – poutní mše při výročí 150 let od posvěcení kostela (kostel sv. Jakuba)
  • při mši v 9:30 hod. hlavní celebrant želivský opat P. Šimek, po mši požehnání a rozeznění všech zvonů
  • ne 2. 8. – poutní mše sv. (Balda), autobus nepojede, odvoz zájemců bude individuálně domluven
  • ne 9. 8. – poutní mše sv. (sv. Vavřinec, Květná, 10:30)
  • ne 6. 9. – žehnání školních potřeb – při všech mších sv.
 • Svatomichalské odpoledne tento rok nebude
 • od konce srpna bude v kostele k dispozici krabice na podněty a připomínky pro Past. radu
 • úkol členů Pastorační rady na příští setkání – stanovit prioritní akce ve farnosti – směrem k farníkům, městu a potřebným
 • další setkání Pastorační rady 4. 9. 2015

Jdi zpět