květen 2014

Zápis z jednání Pastorační rady (22. 5. 2014)

 • modlitba 
 • zhodnocení proběhlých akcí od poslední Pastorační rady 
 • informace z Charity 
  • účast na Času pro neobyčejné zážitky a pouti v Neratově 16. 8. 2014 
 • čtení při mši v 10:30 hod. v neděli - pokračovat ve snaze zajistit lektory 
 • zveřejňování mimopoličských církevních akcí – pouze na nástěnce v kostele, na web bychom nedávali 
 • oslavy výročí založení města Poličky v r. 2015 – farnost vyzvána kzapojení, akce nezbytné nahlásit do 15. 6. 2014 k zveřejnění do kalendáře na r. 2015 navrženo: 
  • netradiční křížová cesta venku 29. 5. 2015 (Květná neděle) 
  • májová pobožnost v kapli v Liboháji 17. 5. 2015 v 16 hod. 
  • diecézní setkání ministrantů v Poličce (17. – 19. 4. nebo 24. – 26. 4. 2015) 
  • zpřístupnění kostela sv. Jakuba event. sv. Michaela kprohlídkám – bude dále diskutováno 
  • slavnostní poutní mše sv. 26. 7. 2015 v 10 hod. 
  • přednáška o dějinách a opravách kostela (30. 7. 2015 bude 150. výročí posvěcení kostela) 
  • fotbalové utkání kněží v Poličce 
  • večer chval 3. 10. 2015 v kostele sv. Michaela 
 • informace o pracích na zvonech (zvonová stolice složena, příprava renovace srdcí zvonů) 
 • farní pouť na konci září 2014 – navrženo poutní místo Homol (spadá do farnosti o. Benedikta) nebo Králíky 
 • farní knihovna – podniknout kroky k realizaci 
 • pravidelné přispívání články do Jitřenky – možnost představit jednotlivé akce, skupinky ve farnosti články napsanými zúčastněnými farníky – koordinaci zajistí Anna Navrátilová 
 • pohledy v kostele – příště se upřesní 
 • zakoupení kancionálů do kostela – otázka zda nepoužít stávající kancionály v lavicích, nechat udělat stojan na kancionály a Hosany, aby se neničila vazba 
 • zlikvidován holubí trus v kostele sv. Michaela 
 • plánována výměna dveří v kostele sv. Michaela za nové zmařena památkáři, kteří navrhují dveře restaurovat, vzhledem k finanční náročnosti (70-90 tis.) zatím pozastaveno 
 • nabídka školení ohledně Kurzů Alfa (www.katolalfa.cz) v katolické církvi (6.9. od 9 hod. v Hradci Králové) – budou vysláni 2 zástupci z farnosti 
 • plánované akce ve farnosti a jejich zajištění  
  • 7. 6. Čas pro neobyčejné zážitky – organizuje Jiří Coufal 
  • 14.6. výlet rodin – výlet na rozhlednu Karasín z obce Vír 
  • 22. 6. Svátek Těla a Krve Páně – 1 oltář uvnitř, 1 oltář venku 
  • 23. a 24. 7. od 17 hod. úklid kostela před poutí 
 • příští setkání Pastorační rady 14. 8. 2014 

Jdi zpět