květen 2013

Zápis z jednání Pastorační rady (16. 5. 2013)

 • modlitba
  • zhodnocení proběhlých akcí od poslední Pastorační rady
  • křížové cesty – příště zveřejnit předem, kdo vede křížovou cestu v neděli; nácvik mluvení dětí na mikrofon
  • odpoledne pro maminky – příště zapojit více lidí do organizace
  • zpovídání před Velikonoci – příště vyzvat ty, kteří mohou chodit dopoledne, aby toho využili, na odpoledne se hůře shánějí kněží na zpovídání
  • kladné hodnocení víkendu pro biřmovance, farního bruslení a Farárny
  • Farárna – nabídka zapojení dalších skupin do organizace, při velkém zájmu ev. zvýšení frekvence
 • řešení věcí z minulé PR
  • čtení při liturgii – výhledově ustanovení lektorů
  • ministranti – oslovit nové chlapce (o. Miloslav); vhodné setkávání ministrantů ve farnosti
  • přednášky k výročí 2. Vatikánského koncilu – zatím v jednání
  • zveřejnění vyúčtování farnosti – bude do půlky června
  • uspořádání farního shromáždění – zatím otevřená věc
  • nabídka časopisu pro nejmenší – o. Miloslav nabídne na setkávání maminek a v kostele
  • Podpoření Celoevropské iniciativy za ochranu lidského života a lidské důstojnosti
   "One of Us" – probereme na příští PR
 • Plánované akce
  • ne 19. 5. – Seslání Ducha svatého (křest 2 dospělých) – přípitek po mši
  • ne 26. 5. – biřmování – zajištění jednotlivých služeb
  • so 1. 6. – Čas pro neobyčejné zážitky – program, výběr fotek na prezentaci, hlídání kostela, bude otevřená Farárna
  • ne 2. 6. – Těla a Krve Páně (Boží Tělo) – 8:00 Pomezí, 10:00 sv. Jakub, 2 oltáře, ozvučení před kostelem, družičky
  • ne 2. 6. – poutní mše sv. (Nejsv. Trojice, Modřec, 16:00)
  • ne 9. 6. – 1. sv. přijímání
  • so 15. 6. – výlet rodin do Železných hor – blíže webové stránky
  • pá 17. 6. – přednáška Libora Michalka organizovaná Charitou
  • příležitost ke svátosti smíření před prázdninami – poslední týden v červnu
  • první 2 neděle v červenci bude v neděli pouze mše v 7:30 hod.
  • Pouť na Velehradě – zjistit zájemce
  • so 20. 7. – úklid před poutí od 9. hodin
  • ne 28. 7. – poutní mše sv. (sv. Jakub)
  • ne 4. 8. – poutní mše sv. (Balda), na mši sv. v 10:30 - zorganizovat autobus
  • ne 11. 8. – poutní mše sv. (sv. Vavřinec, Květná, 10:30) – místo mše sv. v 10:30 u sv. Jakuba
  • so 17. 8. – hlavní diecézní pouť (Malé Svatoňovice)
 • příští setkání Pastorační rady 29. 8. 2013 v 18:15 hod. na faře

Jdi zpět