květen 2012

Zápis z Farní rady (24. 5. 2012)

 • seznámení s novými členy farní rady, společné projití stanov
 • volba místopředsedy – zvolen Jiří Coufal
 • volba sekretáře – zvolena Alena Dvořáková
 • zhodnocení předcházejících akcí
 • seznámení s kandidáty na pastoračního asistenta
 • nabídka oživení webových stránek
 • rozebrána otázka přípravy k 1. sv. přijímání v příštím školním roce (spojit děti z obou škol, výuka na faře – dle počtu dětí)
 • informace o pastorační péči pro nemocné
 • otázka zvonů a možnosti zvonit příští rok velkým zvonem, potřeba získání dalších financí, potřeba hlídat grantové programy, otázka možnosti městské sbírky
 • sbírka na zvony v kostele 1. neděli v červnu, červenci a v srpnu 2012
 • pondělí 28. 5. – ekumenická bohoslužba
 • oslavy charity
 • pátek 1. 6. – Noc kostelů
 • neděle 3. 6. – kavárna na faře
 • neděle 1. 7. – v 15 hod. mše svatá k 50. výročí primice P. Srnského – slouží o. biskup Kajnek
 • sobota 21.7. – v 9 hod. pouťový úklid v kostele sv. Jakuba
 • neděle 29. 7. – pouť sv. Jakuba
 • neděle 5.8. – pouť na Baldě
 • neděle 2. 9. – svěcení aktovek a školních potřeb
 • další setkání farní rady 6. 9. 2012 v 18 hod.

Jdi zpět