duben 2016

Zápis z jednání Pastorační rady (7. 4. 2016)

 • modlitba 
 • zhodnocení akcí proběhlých od poslední Pastorační rady 
  • při duchovních obnovách na faře zkusit pro osobní modlitbu mezi přednáškami vyhradit tichou místnost v 1. patře fary 
  • prodloužit možnost modlitby u Božího hrobu do 18 hod. a napsat to do ohlášek 
 • informace z Charity 
  • Charita se chystá zapojit do Času pro neobyčejné zážitky, chystá den otevřených dveří v budově Charity III. 
  • Charita shání nové prostory k pronajmutí pro denní stacionář z důvodu zvýšení počtu klientů a zaměstnanců 
 • zhodnocení farního dne 
 • žádost o čerpání dotací z IROP byla k 31. 3. 2016 podána, předpokládaný termín výsledku žádosti bude v červenci 2016 
 • Čas pro neobyčejné zážitky – Jakub Klimeš navrhl v kostele zrealizovat speciální projekci (videomapping) – vhodné nápad rozpracovat a pokusit se plně zrealizovat příští rok 
 • snaha zapojit farníky do jednotlivých služeb ve farnosti – vytvoří se informační letáček, okteré služby se jedná 
 • schválena realizace nového propojení kanalizace mezi kanalizační šachtou ve dvoře fary a nyní nově budovanou kanalizaci u kostela sv. Jakuba 
 • volby do Pastorační rady 
  • o. Miloslav vybere tříčlennou volební komisi 
  • v 1. kole voleb budou moci farníci napsat na volební lístek maximálně 6 kandidátů do Pastorační rady (z původního 17. 4. posunul o. Miloslav termín na 24. 4.) 
  • následně volební komise vytvoří kandidátku s 25 kandidáty s nejvyšším počtem dosažených hlasů v 1. kole a zveřejní ji do 1. 5. 2016. Každý kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit. 
  • 2. kolo voleb proběhne 14. a 15. 5. 2016, kdy farníci budou volit zakřížkováním maximálně4z 25 kandidátů 
 • májové pobožnosti budou ve středu a v pátek v 18 hod. v kostele  sv. Jakuba, v neděli v 18 hod. vkostele sv. Jakuba, jedna z nedělích pobožností bude na Baldě v 16 hod.  ajedna u kapličky v Liboháji v 18 hod. 
 • termín poutní mše sv. u sv. Jakuba stanoven na 31. 7. 
 • o. Miloslav poděkoval všem členům Pastorační rady za jejich práci pro farnost ajednotliví členové mohli zhodnotit uplynulé 4 roky činnosti Pastorační rady afungování farnosti 

Jdi zpět