duben 2012

Zápis z Farní rady (12. 4. 2012)

 • zhodnocení  aktivit předcházejícího období
 • za určitých podmínek bude povoleno zpřístupnění hradeb za farou
 • 27. – 29. 4. navštíví naši farnost tři bohoslovci a budou mít setkání se zájemci v pátek po mši a v sobotu odpoledne s dětmi
 • májové pobožnosti budou v pátek v 18 hod. přede mší a v neděli v 18 hod. v kostele sv. Jakuba
 • v pátek 1. 6. proběhne Noc kostelů – program bude upřesněn a zveřejněn
 • 31. 5. až 2. 6. proběhnou oslavy Oblastní charity Polička ke 20. výročí založení – program bude zveřejněn
 • Boží tělo – v neděli 10. 6. od 10 hod. v Poličce; mše sv. v Pomezí v 8 hod.
 • otevřena otázka vyhřívání lavic v kostele (zateplovaní podušky,…), úpravy zahrady
 • zvolena volební komise: Alena Dvořáková, Jiří Vraspír, Václav Kysilka
 • volby do Farní rady – neděle 22. 4. první kolo a 13. 5. druhé kolo
 • během června bude rozšířená možnost zpovědi

Jdi zpět