červenec 2012

Zápis z Pastorační rady (16.7.2012)

 • modlitba a duchovní četba
 • zhodnocení minulých akcí
 • opravy na faře – vymalovány 2 místnosti nahoře (úpravu pro možnost setkávání se zde zajistí K. Grubhofferová) a kuchyňka dole (další fáze – zajištění kuchyňské linky)
 • výměna zbylých 4 oken na faře, oprava zvonů – rozjeté akce
 • další úpravy a opravy v kostele (topení, malování, větrání,…) dle finančních možností, stejně i v Pomezí (oprava varhan, odvodnění kostela, oprava střechy kapličky...)
 • otázka vytvoření tzv. stavební skupinky, která by řešila stavební úpravy a opravy
 • brigády na podzim – natření střechy na faře (po sundání zahrádky), dřevo na zimu
 • využití možnosti měřit teplotu v kostele (časem i jiné využití) – informace půjde online na internet – sponzor zajištěn
 • sobota 11. srpna – pouť v Květné, mše sv. v 18.00 hod (v Poličce nebude)
 • začátek září – větší zpovídání
 • svatomichalské odpoledne s kopanou 6. 10. 2012
 • biřmování – po Velikonocích dle možností o. biskupa J. Vokála (zatím asi 23 zájemců)
 • během srpna bude možnost vložit své nápady, připomínky, náměty, dotazy či požadavky do připravené krabičky v kostele
 • vybrán letáček pro pastorační péči o nemocné
 • další setkání Pastorační rady 6. 9. 2012

Jdi zpět