červen 2016

 • modlitba 
 • seznámení se stanovami pro Pastorační rady 
  • volba místopředsedy (Jiří Coufal) a sekretáře (Anna Navrátilová) 
 • zhodnocení akcí proběhlých od poslední Pastorační rady 
 • příští rok domluvit májovou pobožnost také na Jelínku 
 • informace o brigádě na hlídání kostela 
 • Čas pro neobyčejné zážitkyrozšířit skupinku lidí, která tuto akci zajistí 
 • informace z Charity 
  • Charita oslavila rok od otevření domu Charity III a zúčastnila se Času pro neobyčejné zážitky 
  • Charita shání nové prostory a jednou z cest se zdá účast v projektech podporovaných Evropskou un 
 • informace ze Svatojosefské jednoty  
  • 28. 8. v 15:00 bude na Zahradě u Mlýna dětské odpoledne 
 • mše sv. o prázdninách – na farním webu, nástěnkách, v kalendáři akcí 
 • farní pouť do Želiva – 24. 9., podrobný program na webu a nástěnkách 
 • snaha zapojit farníky do jednotlivých služeb ve farnosti (výpomocný kostelník, focení akcí, vkládání fotek a článků na web, čtení při nedělních mších sv., úklid kostela sv. Jakuba) podrobně projednáme na příští Pastorační radě 
 • Svatomichalské odpoledne tento rok nebude  
 • modlitba růžence o říjnových nedělích v 18:00 bude zachována  
 • v sobotu 29. 10. bude benefiční koncert Charity 
 • úklid kostela před poutí 26. 7. a 28. 7. v 17:00 

Jdi zpět