březen 2015

Zápis z jednání Pastorační rady (12. 3. 2015)

 • modlitba 
 • zhodnocení akcí proběhlých od poslední Pastorační rady 
  • na úklid vánoční výzdoby bylo málo lidí – snaha o zapojení více lidí 
 • informace z Charity 
  • od 18. 5. do 22. 5. bude týden otevřených dveří v nové budově Charity na Vrchlického 10, veřejnou sbírkou se na opravu zatím vybralo cca 200 tis. Kč 
 • o. Miloslav a pastorační asistentka A. Navrátilová představili svoji náplň práce 
 • každý člen měl uvést 2-3 akce, které se minulý rok povedly: farní pouť na Homoli, výlet rodin na Karasín, Čas pro neobyčejné zážitky, příspěvky do Jitřenky, farní kavárna, rozeznění zvonů, misálky pro děti, úprava farní zahrady, spolupráce s Charitou, farní hokej, spolupráce o. Miloslava se Svatojosefskou jednotou, Svatomichalské odpoledne, křest dospělých, přesunutí další agendy na Annu Navrátilovou, zaměstnání Jana Stodoly, nátěr střechy fary,  
 • výzvy pro tento rok pro farnost: lektoři při nedělních mších, snaha zapojit další farníky do akcí, vyjasnit nosné akce farnosti, na které by se kladl největší důraz a zvyšovala jejich kvalita, práce s dětmi a mládeží, vzdělávání farnosti (např. biblické hodiny, diskusní kroužky, přednášky), komunikace s dětmi a mládeží při organizování akcí, Národní eucharistický kongres, akce k výročí založení města Poličky (křížová cesta, večer chval, otevřený kostel pro návštěvníky); aby farnost žila pro společnost (lidi mimo farnost);  snažit se zodpovědnost rozdělit mezi více lidí;práce s ministranty;focení při akcích; farní knihovna;schůzky dětí;zvony. 
 • po mši se budeme modlit modlitbu Národního eucharistického kongresu (přání biskupa Jana Vokála) 
 • pro farnost schválen Městem Polička příspěvek na zajištění hlídání kostela sv. Jakuba, který by byl otevřen pro veřejnost v měsíci červnu až srpnu 2015 od 10 do 16 hod. 
  • zodpovídá Anna Navrátilová 
  • diskutovány podrobnosti zajištění hlídání, zadá se tisk letáčků a pohlednic 
 • informace o pokračování prací na zvonech kostela sv. Jakuba 
 • topení v kostele sv. Jakuba – zajištěna nová nabídka na realizaci – rozhodnuto o tom, že by topná tělesa byla instalována ve všech lavicích (i v bočních lodích) 
 • plánované akce ve farnosti a jejich zajištění  
  • Velikonoce 
  • ne 12. 4. – udílení sv. pomazání nemocných při všech mších 
  • májové pobožnosti  - neděle u sv. Jakuba od 18 hod., 1x na Baldě od 16 hod. 
  • ne 24. 5. – Seslání Ducha svatého – 1. sv. přijímání 
  • so 6.6. – Čas pro neobyčejné zážitky 
  • ne 7. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně 
  • so 13. 6. – výlet rodin 
 • příští setkání Pastorační rady 28. 5. 2015 

Jdi zpět