březen 2014

Zápis z jednání Pastorační rady (27. 3. 2014)

 • modlitba
 • zhlédnutí provedených úprav farní zahrady, v plánu vykopání drenáže kolem fary, úprava terénu, zasetí, odstranění 2 stromů před dřevníkem  
 • zhodnocení proběhlých akcí od poslední Pastorační rady 
 • nabídka možnosti pořádání farní kavárny jednou za 14 dní  
 • informace o plánovaných pracích oprav zvonů 
 • informace o zadání výroby nových dveří v kostele sv. Michaela 
 • informace z Charity 
  • rozvoj práce s pěstounskými rodinami 
  • příprava realizace mobilního hospice 
 • hodnocení minulého roku – každý měl říci 3 věci, které se za poslední rok podařily 
  • veřejně prospěšné práce, hokejová liga, farní web, farní kavárna, setkání při oslavě narozenin o.Miloslava, komunikace ve farnosti, komunikacemezi o. Miloslavem askupinami ve farnosti, setkávání nových skupin ve farnosti, články v Jitřence, přednášky o 2. vatikánském koncilu, zapojení farnosti do Času pro neobyčejné zážitky, příprava na biřmování a biřmování, spolupráce mezi Charitou a o. Miloslavem, spolupráce s Městem Polička, zvony, výlet rodin, kázání pro děti, duchovní obnova pro mladé rodiny v Jeníkově, úprava místností v 1. patře fary, farní zahrada, farní bruslení, atmosféra ve farnosti, smlouva na dobu neurčitou pro pastorační asistentku 
 • výzvy do dalšího období – každý měl říci 3 výzvy do nového roku 
  • více se tím budeme zabývat na dalším setkání) 
  • problém zajištění služeb ve farnosti (čtení, úklid...), rozdělit skupinky mladších dětí na dvě, zapojení dalších osob do práce s mládeží, podpora vedoucích dětí, zlepšit informovanost ofarnosti směrem ven, uspořádání akcí pro celou farnost (pouť...), vzdělání ve farnosti, akce ve farnosti dávat do Kalendáře akcí, urychlit příchod věřících ke sv. příjímání (aby podávající nemusel čekat), zapojit nové kluky do ministrování, knihovna, zveřejňování akcí diecéze, realizace přednášek, směr k veřejnosti, vše realizovat ve vztahu ke Kristu, plán směřování farnosti do budoucna, zvýšit spoluzodpovědnost farníků za farnost 
 • organizace čtení při nedělní mši v 10.30 hod. – stále je nedostatek čtenářů 
  • zaktualizovat seznam farníků ochotných číst, seznam na nástěnku 
 • topení v kostele sv. Jakuba – diskuze,  
  • následně proběhlo hlasování: 6 pro, 3 proti, 1 se zdržel hlasování 
  • hlasování ekonomické rady: 3 pro, 2 proti. 
  • schválena realizace v hlavní lodi v r. 2015, diskuze o dalších krocích (projektová dokumentace, komunikace s ČEZem k zajištění příkonu, sbírky) 
 • od 1. 5. 2014 bude ve farnosti vypomáhat P. Tobek 
 • v plánu veřejně prospěšné práce –snaha najít nějaké nezaměstnané 
 • plánované akce ve farnosti a jejich zajištění – Velikonoce, 17.5. diecézní setkání dětí v Hradci Králové – organizuje Anna Navrátilová, Čas pro neobyčejné zážitky – organizuje Jiří Coufal 
 • příští setkání Pastorační rady 22. 5. 2014 

Jdi zpět