Září 2019

Zápis z jednání Pastorační rady

(17. 9. 2019)

 • zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání Pastorační rady
 • Členové PR byli informováni o ekonomických výsledcích farního dne, není možné odhadnout účast farníků
 • Restaurace není prozatím pronajímána, proběhl Dětský den na Zahradě u mlýna, přišlo málo děti, bude vánoční besídka a plánují i Jordánský ples
  • Markéta Šafářová svoje místo v PR přenechala novému řediteli Martinu Dvořákovi, setkání se zúčastnili oba dva, Markétě Šafářové jsme poděkovali za práci v PR
  • 25. 9. ve 14:30 bude v kostele sv. Michaela mše sv. ke Dni Charity
  • 10. 10.v 17:00 v Divadelním klubu bude film a poté beseda o psychiatrické péči
  • 9. 11. v 17:00 bude v kostele sv. Michaela Benefiční koncert – Pavel Helan
  • 29. 11. od 8:00 do 17:00 bude na Charitě výstava S vůní vanilky
  • Bude se rekonstruovat Charitní dům č. IV (p.č.10)
  • Informace administrátora
   • Opravy v kostele sv. Jakuba probíhají
   • Opravy v Květné – byly tento týden dokončeny, finanční účast farnosti 500 tis. Kč; děkovná bohoslužba bude 3. 11. v 15:00 a poté pobožnost na hřbitově
   • Oprava varhan v kostele sv. Michaela se zkomplikovala – vyhlašujeme výběrové řízení na zhotovitele a snad už oprava začne
   • Nepřišel nikdo, kdo by chtěl připravit na svátosti
   • Máme ve farnosti nemocniční kaplanku – paní Boženu Šplíchalovou - více ve Farním poslu
   • 19. 11. v 19:00 v Divadelním klubu chystáme přednášku o výchově dětí
   • k projednání
    • V říjnu a listopadu proběhne 5 setkání na téma „Úvod do křesťanství“, pozvěte i své hledající přátele a známé; pokud byste nám chtěli pomoci s organizací budeme rádi
    • Rádi bychom uspořádali misijní dílničku a poté i misijní jarmark, oslovíme některé farníky, pokud byste měli chuť nám pomoci budete vítáni
    • Plánujeme, že se na podzim přestěhujeme (snad na Krista Krále) nazpět do kostela sv. Jakuba; je potřeba bratrům evangelíkům nějakou formou poděkovat za jejich vstřícnost, formu ještě promyslíme
    • Promýšlíme formu mší sv. na začátku a konci školního roku na Gymnáziu
    • 6. 10. ve 14:30 plánujeme „Svatomichalské odpoledne“ a poté posezení na Zahradě u mlýna
    • 13. 10 v 15:00 bude posvícení v Modřeci
    • 20. 10. v 14:30 bude v Pomezí koncert k výročí posvěcení kostela
    • 3. 11. v 15:00 bude děkovná bohoslužba v Květné a poté pobožnost na hřbitově
    • Revoluční události před 30 lety si nebudeme zvláštním způsobem připomínat
 • informace ze Svatojosefské jednoty
 • informace z Charity

                                               

 • Další setkání Pastorační rady v úterý 26. 11. 2019

 

Jdi zpět