Září 2018

Zápis z jednání Pastorační rady

(6. 9. 2018)

 • modlitba
 • zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání Pastorační rady
 • Farní den – akce byla úspěšná, lidé se setkali, poučili i pobavili; akce byla finančně dost náročná a budeme muset zhodnotit, zda opět zvolit stejnou formu občerstvení;                                        příští rok bude farní den 16. 6.
 • Noční pouť se také vydařila, 9 farníků ji absolvovalo celou, 14 cestou tam
 • Rádi by uspořádali přednášku na téma. „Rodina a její nezastupitelná úloha“
  • 7. 9. víkendovka pro pracovníky Charity
  • V říjnu v Týdnu pro duševní zdraví bude ve Svitavách přednáška
  • 3. 11. Benefiční koncert v kostele sv. Michaela
  • 30. 11. Výstava s Vůní vanilky
  • Podhodnocení platů sester v domácí péči – připojují se ke stávce za lepší podmínky
  • Informace administrátora
   • Adventní obnova bude dva večery 7. 12 a 14. 12. jednou pro ženy a podruhé pro muže, povede ji P. Ondřej Špinler ze Sádku
   • Plánovaná úprava kaple na faře proběhne v podzimních měsících, proto generální úklid zorganizujeme poté
   • Oprava kostele v Květné proběhla podle plánu, jen se ještě musel zpevnit sokl a to je část opravy, kterou bude muset zaplatit farnost
   • Paní Květa Šafářová plánuje na jaře roku 2019 ukončit službu regentscholy a varhaníka, hledáme jejího nástupce
   • Měsíc říjen 2019 vyhlásil papež František misijním měsícem; ve farnosti a hlavně v Poličce bychom rádi uskutečnili Misijní rok. Na základě této myšlenky svoláme Misijní sněm, kde by jednotliví účastníci mohli představit, jak oni by si představovali, jak vyjít blíže obyvatelům Poličky a oslovit hledající. Z tohoto sněmu by poté vyplynuly akce na příští rok, které by vyvrcholily na podzim „Kurzy alfa“.
   • Na pastorační radě se představil poličský kaplan P. Ondřej Špinler administrátor ze Sádku
   • k projednání
    • 7. 10. v 10:30 se vracíme do Evangelického kostela
    • V kostele sv. Michaela se bude otvírat severní i jižní vchod
    • Půlnoční mši sv. bychom rádi uskutečnili na náměstí u Mariánského sloupu, O. Tomáš zjistí, zda by našel podporu i u vedení města
    • Lidé, kteří jsou sami, by mohli přijít na štědrovečerní večeři na faru
 • informace ze Svatojosefské jednoty
 • informace z Charity
 • Další setkání Pastorační rady v úterý 13. 11. 2018

 

Jdi zpět