Leden 2019

Zápis z jednání Pastorační rady

(22. 1. 2019)

 • zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání Pastorační rady
 • Proběhla oprava kaple s uspokojivým výsledkem
 • Adventní duchovní obnova zůstane pro příští rok ve stejném formátu – v pátek večer a oddělení muži a ženy
 • „Půlnoční“ mše na náměstí proběhla důstojně, jen to nebyla nejlevnější záležitost
 • Živý betlém – podařená akce, která měla velmi kladné ohlasy
 • Vyšlo 1. číslo farního časopisu Farní posel, jeho vydání má kladné ohlasy, je důležité najít spolupracovníky a vytrvat v jeho vydávání
 • Pro příští rok se více zajímat o program, který děti připravují na vánoční besídku
 • 16. 2. bude Jordánský ples
  • Tříkrálová sbírka s rekordním výsledkem 797 555 Kč
  • Došlo k personálním změnám ve vedení Charity (odvolán Stejskal a P. Suchár)
  • 10. 2. 2019 Kino pro koledníky
  • Pro pracovníky bude duchovní obnova – povede ji P. Tomáš Enderle
  • Informace administrátora
   • V postní době bude každé úterý v 18:00 studijní přednáška „Exodus“ – účastník bude muset být připravený (mít přečtený text, o kterém se bude mluvit)
   • 19. 2.; 26. 2.; 5. 3. v 19:00 budou v Divadelním klubu přednášky na téma: „Co vlastně jsou ty křesťanské hodnoty“
   • Tři muži se účastní kurzu pro akolyty
   • Plánované opravy: - oprava kostela sv. Jakuba, oprava varhan do kostela sv. Michaela, oprava kostela v Květné, oprava kostela v Modřeci (především statika), oprava kaple v Pomezí, objednat projekt na opravu fary (fasáda a statika)
   • 23. 3. v 10:00 by měla být postní duchovní obnova
   • Svatý týden budeme slavit v kostele sv. Michaela
   • 16. 6. farní den
   • k projednání
    • Postní kasičky – účel – adopce nablízko – podpora salesiánského projektu
    • Bohoslužby v evangelickém kostele budou do té doby, dokud nám nebude dovolen, třeba i provizorní přístup do sv. Jakuba – záleží na rychlosti prací uvnitř kostela
    • Žehnání domů – o. Tomáš udělá pilotní projekt a po vyhodnocení se rozhodne o pokračování; budou potřební dobrovolníci k roznášení dopisů do domácností
    • Úprava liturgického prostoru v kostele sv. Jakuba – budou osloveni tři lidé k vytvoření studie a jedna z nich by měla být vybrána a realizována
    • Vedení chrámového sboru i ostatní schol není ještě dořešené – musí dojít k jednaní
    • Pokud jste členy nějakého spolku (myslivci, hasiči, skauti, rybáři …) a myslíte si, že by mu prospělo odsloužení mše sv. za účasti členů, projednejte tuto myšlenku s vedením spolku a oslovte o. Tomáše, on by tuto aktivitu přivítal
    • Hledáme člověka, který by měl nápad a chuť zorganizovat akci farnosti při „Času pro neobyčejné zážitky“ – hlásit se může o. Tomášovi                                                      
 • informace ze Svatojosefské jednoty
 • informace z Charity
 • Další setkání Pastorační rady ve čtvrtek 14. 3. 2019

Jdi zpět