Květen 2019

Zápis z jednání Pastorační rady

(14. 5. 2019)

 • zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání Pastorační rady
 • O. Tomáš vysvětlil proč se rozhodl, že nesloužil velikonoční obřady pro děti
 • Příští rok by o. Tomáš rád věnoval přednášky v postní době k porozumění velikonočních obřadů a věnoval by tomu i článek do farního časopisu
 • Proběhla valná hromada a na základě jejího rozhodnutí nebude zatím restaurace pronajímána
  • Markéta Šafářová odstoupila z funkce ředitelky Charity Polička
  • 5. 6. bude přednáška o pěstounství
  • 8. 6. v Liboháji Běhoděj a poté v 17:00 koncert v kostele sv. Michaela
  • Informace administrátora
   • Opravy v kostele sv. Jakuba probíhají
   • Opravy v Květné – proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce
   • Oprava varhan v kostele sv. Michaela se zkomplikovala – nebyla schválena dotace - možná budeme muset odložit
   • Opravu kaple v Pomezí se snad podaří uskutečnit
   • Byly osloveni potencionální varhaníci
   • Žehnání domů je velmi náročné, je lidmi příznivě přijímané, o. Tomáš tomu bude věnovat každý rok dobu velikonoční
   • O prázdninách přibude v týdnu mše sv. v pondělí v 7:00 a jedno odpoledne v týdnu bude                           o. Tomáš věnovat hraní deskových her pro zájemce
   • V příštím školním roce by měl o. Tomáš vyučovat 1 hodinu na Gymnáziu, přesné zaměření je ještě v jednání (náboženství pro středoškoláky nebo etika)
   • Rádi bychom nabídli programy pro školy
   • Připravuje se nová verze webových stránek farnosti
   • Chceme rozšířit tým vyučujících náboženství
   • 16. 6. farní den – ti, co vloni pomáhali s organizací, budou opět vítáni ke spolupráci
   • k projednání
    • Hledáme spolupracovníky do týmu na uspořádání „Kurzů alfa“ – jedná se o evangelizační projekt, který má stanovenou strukturu a potřebujeme tým, který za úspěch bude modlit, tým, který bude chystat pohoštění a tým vedoucích skupinek, kteří by v druhé části vedli diskusi ve skupinkách – pokud vás tento projekt zajímá a rádi byste přiložili ruku k dílu, přihlaste se           u  o. Tomáše
    • O. Tomáš by rád každý rok zorganizoval pouť do Říma pro určitou skupinu lidí, kteří by měli stejné zájmy, nároky, možnosti – vyplynulo, že takovým pojítkem by mohl být věk; pokud byste měli o takovou akci zájem, příležitostně o tom promluvte s o. Tomášem (termín by byl vždy v době postní)
    • Čas pro neobyčejné zážitky v kostele sv. Michaela zajišťuje rodina Větrovských z Květné
    • Čas pro neobyčejné zážitky bude mít pro farnost i druhý rozměr a to ten, že budeme připravovat stánek do CBM s tématikou „Kde pomáhají evropské fondy“, byly bychom rádi, kdyby se přihlásili dobrovolníci, kteří by nám pomohli s hlídáním stánku                                                   
 • informace ze Svatojosefské jednoty
 • informace z Charity
 • Další setkání Pastorační rady v úterý 17. 9. 2019

 

 

Jdi zpět