Březen 2019

Zápis z jednání Pastorační rady

(14. 3. 2019)

 • zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání Pastorační rady
 • Ekumenická bohoslužba proběhla s účastí mnoha věřících a posezení po ní bylo příjemné
 • Přednášky: „Co jsou vlastně ty křesťanské hodnoty“ v Divadelním klubu mají kladné ohlasy mezi účastníky – příští rok dodržovat časovou dotaci, nejvíce 75 minut
 • Jordánský ples proběhl uspokojivě, výbor SJ děkuje všem, kteří nějakým způsobem přispěli k jeho zdárnému průběhu
 • Probíhají jednání o pronájmu restaurace
  • je jmenovaná nová ředitelka Diecézní charity
  • 5. 6. bude přednáška o pěstounství
  • 8. 6. v Liboháji Běhoděj a poté v 17:00 koncert v kostele sv. Michaela
  • Informace administrátora
   • Opravy v kostele sv. Jakuba nabírají obrátky a v nejbližších dnech budeme vybírat barvu na výmalbu kostela, prosíme farníky o modlitby za zdárnou realizace oprav
   • Opravy v Květné a varhan do kostela sv. Michaela budou finanční velmi nákladné, možná budeme muset odložit opravu kostela v Modřeci a rozložit opravu kaple v Pomezí
   • O Velikonocích Boží hrob bude instalován v márnici v areálu hřbitova sv. Michaela
   • Plánujeme společné agapé na faře po Velikonoční vigilii
   • 16. 6. farní den – ti, co vloni pomáhali s organizací, budou opět vítáni v týmu, hledáme moderátory pro tento den – kdo máte chuť přihlaste se u  P. Enderleho
   • k projednání
    • příští rok bychom se pokusili uspořádat duchovní obnovu v postu pro děti, pro mládež a pro farníky
    • na podzim chystáme uspořádat anketu mezi farníky, kdy se budete moci vyjádřit k některým činnostem ve farnosti
    • Žehnání domů – o. Tomáš udělá pilotní projekt a po vyhodnocení se rozhodne o pokračování; budou potřební dobrovolníci k roznášení dopisů do domácností
    • Úprava liturgického prostoru v kostele sv. Jakuba – budou osloveni dva lidé k vytvoření studie a jedna z nich by měla být vybrána a realizována
    • Vedení chrámového sboru není dořešené – vše je v intenzívním jednání
    • Dobrovolníky, kteří chodí za klienty LDN a Domova důchodců, máme zajištěné, těžko nacházíme cestu k novým potřebným lidem a tak kapacita prozatím stačí
    • Hledáme člověka, který by měl nápad a chuť zorganizovat akci farnosti při „Času pro neobyčejné zážitky už pro rok 2020 – hlásit se může o. Tomášovi                                                      
 • informace ze Svatojosefské jednoty
 • informace z Charity
 • Další setkání Pastorační rady v úterý 14. 5. 2019

Jdi zpět