Zvoní už tři zvony

Na svátek Ježíše Krista Krále, v neděli dne 23. 11. 2014 v 11.30 h. byly slavnostně požehnány a poté se na poličském kostele rozezněly další dva zvony.  S největším a nejtěžším zvonem ve věži kostela „Českých patronů a ochránců“ zvonily zvony „Mariánský“ o hmotnosti 300 kg a „Svatých andělů a archandělů“ o hmotnosti 200 kg. Oba jsou zavěšeny do horního zvonového patra.   

Práce na druhé etapě byly zahájeny začátkem roku 2014 demontáží původní ocelové nosné konstrukce zvonů. Na jejím místě ve zvonovém patře byla zhotovena nová dvoupatrová dubová stolice o dvou polích. Svěšené zvony Mariánský a Sv. andělů a archandělů byly opatřeny novými dubovými hlavami a kompletními uměleckými kovářskými prvky s novými závěsy srdcí. Nutnou podmínkou zprovoznění bylo provedení nové elektroinstalace a montáž lineárních motorů. Poté odbor kultury Krajského úřadu a kampanolog NPÚ Mgr. Petr Vácha schválili vlastní provedení všech prací na díle. 

Zprovoznění zbývajících dvou zvonů („Umíráček“ o hmotnosti 150 kg a „Medián“ o hmotnosti 670 kg) plánujeme před Velikonocemi roku 2015.  Historický zvon Medián z roku 1511, který byl poškozen při požáru města v roce 1845, bude zvonit pouze ručně při slavnostních příležitostech. Po kompletním zprovoznění všech zvonů v nárazových tónech e1, gis1, h1, cis2 a e2, bude souzvuk zvonů tvořit motiv Salve Regina (Zdrávas, Královno).  

Závěrem bychom chtěli poděkovat Městu Polička, Ministerstvu kultury, Pardubickému kraji a v neposlední řadě všem dárcům, kteří na tuto opravu přispěli. 

P. Miloslav Brhel, ing. Petr Šafář