Zvon nad Poličkou se znovu rozezněl

V neděli 13. října se v 8:30 hodin uskutečnilo slavnostní požehnání a rozeznění zvonu „Českých patronů a ochránců“, který je největším a s hmotností 1 540 kg zároveň nejtěžším poličským zvonem. Slavnostní událost proběhla za skromnější účasti věřících a občanů města v režii P. Miloslava Brhela, který kromě vykonání obřadu žehnání předvedl i sportovní výkon, když přečetl biblické čtení a vedl část modliteb z lešení na věži kostela sv. Jakuba, aby byl s lidmi v přímém kontaktu.

Po slavnostním požehnání a rozeznění zvonu měli zájemci příležitost si po téměř celé nedělní dopoledne zvon ve věži kostela prohlédnout. A bylo na co se dívat! Důmyslně zpracovaná mohutná dubová stolice a umělecky zpracované kování uchycení zvonu ukázaly, že krása poctivého řemesla u nás dosud žije.

Poděkování patří všem, kteří zajistili technickou stránku akce, včetně kvalitního ozvučení, a především městu Polička a Pardubickému kraji za finanční podporu, která byla pro uskutečnění opravy a zprovoznění zvonu zásadní.

Nad Poličkou tedy opět zní hlas zvonu, který nás zve údery svého srdce k modlitbě a k účasti na bohoslužbě a provází nás při významných okamžicích našeho života. Ať je odpověď našich srdcí proniknuta účinnou láskou k Bohu i ke všem lidem, se kterými se v našem městě setkáváme!

-jc-

komentáře

vložit komentář:

nevhodné nebo urážlivé komentáře budou smazány