Žehnání školních potřeb

Poslední dny měsíce srpna, byly zároveň posledními dny prázdnin. Hned v pondělí se děti vydaly do školy. A kdo je připravený, nezaváhá. I my jsme se snažili žáky, pedagogy i ostatní vychovatele a jejich pomůcky připravit do dnů všedních. Při všech mších s nedělní platností o. Miloslav požehnal všem a všemu, co se chystalo do školy. Říkáte si „Proč“? Žehnání je vnější projev něčeho velkého, pokud to tak prožívám uvnitř. „Když žehnáme, oblékáme si jakoby ochranný štít“ (Wella)

Přeji všem, aby uměli ochranný štít využívat správně a vážili si toho, že se mohou svobodně vzdělávat.

Anna Navrátilová