Ze sv. Jakuba ke sv. Michalovi a do evangelického kostela

Týden po oslavě velikonoc jsme se v naší farnosti "loučíli" s kostelem sv. Jakuba. Ten jsme totiž v následujích dnech předali stavební firmě, která ho bude následující dva roky zvelebovat.

S kostelem sv. Jakuba jsme se symbolicky rozloučili zpěvem a poslechem Hymnu ke sv. Jabubovi od "věžního" rodáka Bohuslava Martinů. Pak jsme se společně pomodli za zdar celé rekonstrukce i za všechny, kteří se na ní budou podílet a symbolickým průvodem jsme se přesunuli do kostela sv. Michala na hřbitově.

Protože kostel sv. Michala je sice krásný, ale malý, uvítali jsme velkorysou nabídku poličckého evangelického sboru a na nedělní bohoslužbu v 10:30, kdy se nás schází nejvíc, jsme začali využívat prostory evangelického kostela. Zde nás při první bohoslužbě jménem celého sboru uvítal kazatel Jiří Tengler. Prostory evangelického kostela jsou pro nás nezvyklé, ale vzácnější o ochotu vzájemné pomoci mezi našemi místními církvemi.