Velikonoční vigilie 2015

Se západem slunce podle židovské tradice začíná nový den i proto v sobotní podvečer slaví církev Vigilii Zmrtvýchvstání Páně. Je to veliká slavnost pro celou církev, každé farní společenství, každého křesťana. Oslavujeme zmrtvýchvstání Páně. Událost, na které stojí a padá naše víra. Bývá zvykem, že právě o této noci bývají katechumeni (lidé, kteří se připravovali na křest) pokřtěni. Tato velká slavnost a radost celého společenství se stala skutečností i ve farnosti Polička. Dorče, která přijala křest chceme přát, jak řekl její spolužák, aby křest nebyl dosaženým cílem, ale naopak začátek něčeho velmi krásného, co bude obohacovat její celý život. Po obřadech v kostele byli všichni pozváni na oslavu, na „agapé“ na faru v Poličce. Fara duněla rozhovory lidí, smíchem a radostí. Přeji všem, aby tuto načerpanou sílu, radost, povzbuzení uměli nést každý den do společenství, kde působí.

AN