Velikonoční ohlédnutí

Pojďme se ve fotografiích ohlédnout za velikonočním týdnem v naší farnosti. Oslavu velikonoc jsme zahájili na Květnou neděli průvodem z kostela sv. Michala do farního kostela sv. Jakuba, kterým si připomínáme slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Ve stejný den odpoledne jsme se pak sešli na Jelínku k modlitbě křížové cesty.

Na Zelený čtvrtek jsme si připoměli poslední večeři Ježíše se svými apoštoly a ustanovení svátosti eucharistie. Velký pátek připomíná Ježíšovu smrt. Po tichu Bílé soboty, kdy celá církev "umlkne", aby myslela na Ježíšovu smrt a čekání na vzkříšení pak po setmění přichází vyvrcholení velikonočního tridua - slavnost vzkříšení, která v první části připomíná Krista jako světlo, které přišlo na tento svět, dále pak Hospodinovo působení v době Starého zákona a v druhé části pak už zcela slaví Kristovo vzkříšení a připomínáme si také ustanovení křtu. Na velikonoční neděli pak žehnáme pokrmy, abychom radost velikonost nesli do svých domovů a do sétkání s blízkými.