Velikonoce v naší farnosti

Vrcholem slavení církve jsou Velikonoční svátky. Při nich si v našem společenství připomínáme události smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Pojďme se společně k těmto okamžikům vrátit.

Na Zelený čtvrtek si připomínáme poslední společný večer, který strávil Ježíš se svými nejbližšími. Při této bohoslužbě si mimo jiné připomínáme, jak Ježíš umyl svým učedníkům nohy. Pro Jeho učedníky to bylo velké překvapení a poselství, že smyslem křesťanství je služba si zpřítomňujeme obřadem mytí nohou. V textu bible k tomu mimo jiné čteme: „Když jsem však já, váš Pán a Mistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden druhému.“ (Jan 13,14)

Velký pátek připomíná smrt Ježíše Krista. Pro křesťany to je den ztišení, zamyšlením se nad obětí Krista a postu. Bohoslužba začíná v tichu „prostrací“, kdy si uvědomujeme, jakou oběť Ježíš vykonal za nás. Důležitou částí je četba pašijí – části evangelia o umučení a smrti Krista.  Nedílnou součástí obřadů jsou i přímluvy za svět.

Bílá sobota je dnem, kdy si církev neslaví žádnou bohoslužbu. Připomínáme si, že Ježíš byl uložen do hrobu. Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci. Až večer, po setmění, slavíme obřady „Velké noci“, kdy si připomínáme, jak Hospodin vyvedl Izraelity z Egypta, a po připomínce této starozákonní části slavíme událost Kristova vzkříšení. Obřady začínají požehnáním ohně a chvalozpěvem na světlo, které přináší Kristus.

Prosíme tě tedy, Bože,
ať tato svíce, ke cti tvého jména zasvěcená,
stále svítí neslábnoucím jasem,
aby rozehnala temnotu této noci.
Přijmi ji jako líbeznou vůni
a dej, aby zářila jako světla na nebi.
Plamen její ať spatří jitřní Vládce světla.
Onen totiž Vládce světla, který nezná západu.
Ten, který se vrátil z říše zemřelých
a jasně zazářil lidskému rodu:
tvůj Syn Ježíš Kristus.

Při obřadech Velké noci také církev křtí nové členy. V tomto roce byl pokřtěn jeden nový křesťan i v naší farnosti. Po skončení velikonočních obřadů se koná i Agapé, kdy se farnost schází na faře, aby oslavila tajemství vzkříšení nejen liturgií v kostele, ale i neformálním setkáním u trochy dobrého jídla, teplého čaje a dalších dobrot.

Vice o významu jednotlivých obřadů si můžete přečíst ZDE.