Vánoční zpívání Chrámového sboru

Chrámový sbor sv, Jakuba v Poličce kromě vánočních zpěvů při liturgii přispěl k vánoční pohodě také třemi vystoupeními. Dvě se uskutečnila bezprostředně před Vánocemi v sobotu 21. 12. 2013; od 14 hodin zazpívali členové sboru obyvatelům a příchozím návštěvníkům DPS Penzionu v Poličce koledy ve čtyřhlasé úpravě Jana Křesadla s doprovodem varhan. Následně se zpěváci přesunuli do Domova důchodců a pro jeho obyvatele své vystoupení v 16 hodin zopakovali.

Ke třetímu vystoupení, kterým byl Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba v sobotu 28. 12., byli přizváni hudebníci smyčcové a dechové sekce, kteří podpořili zpěváky svým doprovodem, poděkování zde patří učitelům a žákům ZUŠ. Před blok českých a slovenských koled upravených Janem Křesadlem bylo zařazeno provedení Pastýřské mše od Františka Kolaříka pro smíšený sbor, orchestr a varhany. Výtěžek dobrovolného vstupného (po odečtení nutných nákladů, např. na výrobu a vylepení plakátů, či květinovou „odměnu“ pro hudebníky)  6300,- Kč byl věnován na opravu zvonů našeho kostela.

MiŠ

komentáře

vložit komentář:

nevhodné nebo urážlivé komentáře budou smazány