Vánoční koncert

V úterý 29. prosince zakončil rok oslav 750 let od založení města Poličky v kostele sv. Jakuba Vánoční koncert – příznačně nazvaný „Hej Mistře!“ – za obrovského zájmu občanů města.
Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce společně se spojenými litomyšlskými pěveckými sbory a sólisty za doprovodu Litomyšlského symfonického orchestru zazpívaly nejprve pásmo čtyř vánočních spirituálů v úpravě dirigenta orchestru Davida Lukáše a pak již zazněla nejznámější Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Dlouhým potleskem odměnily ruce skoro pětistovky posluchačů neobyčejný výkon stovky účinkujících zpěváků a hudebníků. Na závěr si všichni přítomní zazpívali s orchestrem všechny čtyři sloky české „vánoční hymny“ – koledy Narodil se Kristus Pán.“
Ing. Michal Šafář
foto: Stanislav Grubhoffer