Světlo – to je jeden z hlavních symbolů vánoc. V čase podzimní a zimní tmy, si připomínáme čas, kdy lidé v Izraeli očekávali příchod mesiáše, který přinese nové světlo na tento svět. Tím světlem bylo narození Krista, který přišel mezi nás, aby nám „svítil na cestu“, aby nám ukázal cestu k Otci.

Proto v době adventní rozsvěcíme každou neděli jednu svíci na adventním věnci. Nejen v našich domovech, ale i v kostele, kde zvláště každou neděli světlo putuje mezi dětmi, až doputuje k adventnímu věnci. A když se na čtvrtou neděli adventní rozsvítily všechny čtyři svíce, v letošním roce v ten samý den začaly vánoce. Na oslavě narození Ježíše Krista pro děti na štědrý večer jsme uložili sošku Ježíška do jesliček. Při dětském kázání pak děti slyšeli o tom, proč je tak důležité, že Ježíš přišel mezi nás a jak ho právě my můžeme přivítat. Děti také přinesly obrázky oveček, kterým během adventu „malovaly“ svými dobrými skutky kožíšek.

K času vánočním patří neodmyslitelně i koledy. Ty nás provázely celé vánoce nejen v doprovodu kytar, fléten, houslí a zpěvu naší mládeže, ale i zpěvem našeho chrámového sboru jak při bohoslužbách, tak i na samostatném koncertu.

Vánoční čas už oficiálně skončil (i když výzdoba s námi ještě v lednu přetrvává, aby nám vánoce ještě připomínala), ale světlo vánoc a narození Krista si můžeme nést do celého roku.