Topení v kostele sv. Jakuba?

Poté, co jsme posbírali různé zkušenosti z okolí, nechali jsme si provést studii na elektrické vytápění kostela. Jde o systém přímotopného vytápění, který vytvoří v lavici účastníka bohoslužeb proudění teplého vzduchu z prostoru pod ním. Tepelné proudění přichází částečně i z lavice před ním. (viz foto)

Cena: nejvýše 420 000,- Kč.

Roční provozní náklady: cca 15 000,- Kč.

Farní rady: Ekonomická rada s tímto záměrem souhlasí, spolu s Pastorační radou navrhují udělat malý dotazník, aby se zjistilo, kolik farníků je pro topení a zda se do této realizace pouštět.

Dotazník: V neděli 15. 12. bude v kostele připraven dotazník, ve kterém se bude moci každý farník (starší 18 let) vyjádřit, zda by chtěl mít topení v kostele (a zda je tedy ochotný přispívat na topení při zvláštních farních sbírkách).

Realizace: Pokud bychom se do realizace pustili, počítáme, že topení by bylo instalováno v roce 2015, ale už v roce 2014 při zvláštních farních sbírkách bychom na něj vybírali.

Výsledky dotazníku:

V neděli 15. 12. 2013 mohli farníci vyplnit Dotazník týkající se vyhřívání lavic v kostele a přístupu k webovým stránkám. Celkem bylo odevzdáno 224 dotazníků. Pro topení v kostele se vyslovilo 182 farníků (81%), nesouhlas vyjádřilo 39 farníků (17,5 %), k této otázce se nevyjádřili 3 farníci (1,5 %). Na webové stránky se má možnost dívat 158 farníků (71 %), nemá možnost 35 farníků (16 %), nevyjádřilo se 30 farníků (13 %). Bližší informace týkající se rozhodnutí, zda se bude tento záměr realizovat, se dozvíte po jednání Ekonomické a Pastorační rady v roce 2014.

komentáře

Komentář od: Jiří Coufal |

Považuji tento způsob topení - vyhřívání lavic za optimální.

Komentář od: Vojtěch Klimeš |

Dobrý den všem,
rád bych napsal pár řádků svého názoru na topení v kostele. Netuším jaké je rozpoložení ve farnosti - v těchto studených dnech bychom chtěli mít topení v kostele asi všichni. I já tam každou neděli mrznu ať už si vezmu na sebe cokoli.
Ale - je ta investice, kterou by nás to stálo, opravdu tou správnou?
420 tisíc není málo (mimochodem, každý z farníků, včetně dětí, by musel přispět minimálně 1000 korunami). Ale hlavně si říkám - neměli bychom těch skoro půl milionu použít lépe než pro trochu našeho pohodlí při nedělních bohoslužbách? Topení se v zásadě užije cca 25 dní v roce (počítám neděle podobu poloviny roku). Když to takhle spočítám na 10 let, tak mi vyjde, že trochu víc tepla nás bude stát každou neděli cca 2.300 Kč. Každou neděli bychom tedy měli tolik peněz vybrat jen na tento účel. Ale hlavně. Nedají se ty peníze použít lépe? Osobně bych raději investoval do rozvoje toho, co bude pomáhat budování farního společenství (třeba další rozvoj fary) nebo toho, co je posláním církve (nebylo by lepší ty peníze dát na misije? Spočítejme si, kolik let sbírek na misie ten půlmilion dělá).
I já bych se v kostele v zimě rád ohřál. Ale vydržím i tu hodinu každý týden mrznout, když mě bude hřát radost z našeho společenství i z toho, že nemyslíme jen na sebe.
Přeji moudré rozhodování všem

Komentář od: Michal Šafář |

Myslím si, že topení v kostele je zbytečně vysoká investice s vysokými provozními náklady pro využití jeden den v týdnu po dobu poloviny roku (nebo tři čtvrtě roku?... Nebo jak určíme dobu, kdy se potřebujeme ještě ohřívat?).
Už jsme jedno topení v kostele měli, dostali jsme ho zadarmo, přes deset let jsme ho uskladněné v jižní lodi našeho kostela obcházeli. Nikdy nebylo zapojeno pro vysoké náklady na naftu, či plyn, vyhodili jsme ho do sběru.
Každý z nás by určitě našel jiné vhodnější investice, na které bychom potřebovali ušetřit... Například (probíhající) oprava oken, aby nám teplo neutíkalo, oprava celého pláště, aby se nám kostel nerozpadl, nová zvonová stolice u sv. Jakuba, oprava zvonové stolice na hřbitově sv. Michaela. Proč jsme ještě neušetřili na opravu varhan z kostela sv. Michaela, které jsou už sedm a půl roku rozebrané a musíme zřejmě platit za jejich uskladnění v Organě? Proč si nekoupíme Kancionály do kostela pro ty, kteří si ho zapomněli nebo přijdou do našeho kostela jako „návštěvníci“?
Po staletí chodili lidé do studeného kostela nejen v neděli, ale každý den brzy ráno. Také se chtěli zimě ubránit – vhodným oblečením; nebo pro ty, kteří v kostele stojí, aby nestáli na studené dlažbě, stěhovali každoročné do kostela koberce a pod ně dřevěnou podlahu (také u nás), což by byla finanční investice rozhodně nižší. …
Při každé mši svaté za nás Pán Ježíš přináší znovu a znovu svou Oběť. Neměli bychom také my nějakou oběť na oltář položít třeba tím, že budeme snášet trochu zimy?

Komentář od: Marie |

Ať je léto nebo zima, tak ještě dobrých 20 minut po konci mše svaté, postávají před kostelem hloučky živě diskutujících farníků. Ono to s tou zimou v kostele přeci nebude tak hrozné...

Komentář od: Pavel |

Navrhuji se poptat v kostelich,kde je topeni uzivano.Tusim,ze to je napr. kostel sv.Tomase ci sv.Jakuba v Brne?,
Priblizovacim,opatrnym resenim by bylo nejdrive primontovat k deskam lavic molitanove desky o tlousce 2 cm.A uvidi se.
Nepodcenoval bych vsak zdravi starych lidi,kdyz mohou byt na lytkach ci sedacich castech v klidu, tjest bez zahrivaciho krevniho obehu podchlazeni.Take by montaz kvuli setreni nemusela byt v plnem pudorysu chramu.

Komentář od: Jiří Coufal |

Jestli se nepletu, tak je vyhřívání lavic v kostele prvním investičním záměrem farnosti, kde byla dána možnost farníkům, aby vyjádřili svůj názor formou dotazníku, a diskutuje se o něm na webu. Asi na všechny vyslovené otázky by si měl každý odpovědět a je dobře, že je diskutující předložili. Rád bych spektrum otázek trochu rozšířil a nezastírám, že hledám důvody (i pro sebe), proč záměr podpořit. Tedy:
Je investice skutečně tak vysoká vztáhneme-li ji na počet lidí, kterým má sloužit, a porovnáme li-ji s celkovými náklady, které se mají ještě do kostela investovat (20 mil. Kč)?
Jestliže se v některých kostelích vytápí celý prostor, je pouhé vyhřívání lavic s cílem trochu zahřát končetiny až takovým přepychem?
Jaké jsou asi jenom provozní náklady vytápění Tylova domu?
Není s ohledem na využití kostela legitimní ucházet se o prostředky z veřejných zdrojů?
Jde o pohodlí anebo spíše o zdraví?
Vzpomínám si na den v únoru 2013, kdy venku vystoupila teplota na +10°C a v zákristii byly -2°C.
Nezaslouží si starší a nemocní lidé, pozůstalí, svatebčané (těch nám nějak ubývá) a návštěvníci koncertů trochu přívětivější prostředí, které jim třeba návštěvu kostela a účast na společenství vůbec umožní? Nejde vedle oběti taky o milosrdenství?
Ještě bych připomněl, že podobný systém vyhřívání lavic je instalován v Nedvězí, Trpíně a již delší dobu ke spokojenosti funguje v evangelickém kostele v Jihlavě.

Komentář od: Marcela Kotková |

Každá rodina, když staví, nebo rekonstruuje dům, bere ohledy v první řadě na ty nejnutnější potřeby každého člena rodiny, aby dům mohl všem dobře sloužit. Až ve chvíli, kdy zajistí to základní a přesto mu zbývá, začíná řešit, jestli si nedopřeje víc komfortu …
Farní společenství je taková rodina se spoustou členů všech věkových kategorií a kostel je místo, kde se všichni schází při té nejzákladnější společné „akci“ – při mši svaté. Proto jsem přesvědčená, že by se měly nejprve zajistit právě ty základní požadavky pro fungování kostela, které budou sloužit pro všechny farníky. A za takový topení v kostele považuju.
Systém topení, o kterém jsme hlasovali, je v poměru cena/výkon ideální. Provozem se celková teplota v kostele nijak zásadně nezmění, topení ale bude člověka zahřívat dostatečně díky přímému sálání. Pořizovací náklady se po rozpočítání na 20 a více let živnotnosti (ani doma si topení neměníme každých 10let) rapidně snižují (za předpokladu 20 let životnosti 100Kč/os./rok). A roční náklady nejsou podle mě vzhledem k prostoru a počtu farníků nijak vysoké (rozpočítám-li 220 farníků – dle dotazníku, je to ročně na provoz 70Kč/os./rok).
Neberu to jako přepych, ale jako vklad farnosti hlavně pro seniory, nemocné lidi a pro děti - aby se jim zpřístupnily všechny mše svaté bez ohledu na zimu. A i když člověk třeba nepatří do těchto skupin, je pořád lepší být zdravý rodič, student, pracující,… než nachlazený, nebo nemocný ze zimy v kostele.
Vzhledem k celkem jasným výsledkům dotazníku určitě nejsem sama, kdo si to myslí a kdo je ochotný k tomu přispět, jak bylo u dotazníku avizované (zdá se mi dobrý nápad zažádat i o přípěvek z veřejných zdrojů).

Komentář od: Vojtěch Popelka |

Přeji dobrý den,
rád bych se v této době, kdy už nikoho nemohu ovlivnit v jeho hlasování, připojil k diskuzi a zveřejnil svůj názor. Já a moje žena jsme hlasovali v anketě proti instalaci vytápění a na našem rozhodnutí se nic nezměnilo. Formovali jsme ho, možná trochu sobecky, dle našich aktuálních potřeb, a jako členové mladší věkové kategorie bychom topení využívali jen minimálně. Je jasné, že s přibývajícím věkem se citlivost člověka na chlad mění, přesto nepovažuji vytápění za základní požadavek pro fungování kostela a myslím, že není problém se v zimním období jednou za týden dostatečně obléci jak na cestu do kostela tak na hodinový pobyt v něm.
Také pořizovací a provozní náklady nejsou zanedbatelné. Samozřejmě že se pořízení topení nedá srovnávat s investicemi do zajištění statiky a obnovy pláště kostela (proč taky???), ale není právě v době, kdy tyto investice probíhají, nerozumné tříštit síly i finanční prostředky a začínat novou velkou akci? A kdybychom finance měli, nenašlo by se pro statisíce korun lepší využití?
Co se týká provozu, je nemožné srovnávat kostel s například Tylovým domem, kde se jedná o funkčně, typologicky i technologicky jiný typ stavby, přesto je třeba upozornit na to, že teoretické provozní náklady na vytápění budou, díky dražším energiím, stoupat. Budou stoupat i naše příspěvky do sbírek a nezatíží tedy provoz topení až příliš farní rozpočet, který bude pravděpodobně muset v budoucnu díky odluce státu a církví počítat s vyššími výdaji na provoz farnosti/diecéze?
V diskuzi se také objevila myšlenka žádat finance z tzv. veřejných zdrojů. Osobně si nemyslím, že by existoval dotační titul, pod který se tato akce dá zařadit. Za důležitější ovšem považuji otázku toho, jestli je vůbec vhodné žádat o peníze pro zvýšení komfortu relativně úzké skupiny obyvatel - našeho farního společenství. Tedy jestli tento postup není na hraně, resp. v rozporu s morálkou křesťana, která velí dávat a dělit se místo brát. Za sebe si myslím, že pokud chceme mít v kostele teplo od nohou, tak bychom si měli zajistit jeho financování sami.
Na závěr si musím ještě položit otázku, jestli by hlasování o topení dopadlo stejně například v letním období, kdy nás zima netíží, máme odstup a naopak je nám v kostele příjemně…

Komentář od: Petr Oplatek |

Dobrý den, několikrát jsem už nabízel Vaší farnosti náš topný systém lavicového topení. Je mnohem lepší a účinější, než ten na obrázku. Nabízel jsem i vyrobení vzorku na vyzkoušení. Bohužel z Vaší strany nebyl zájem. Přitom nabízím topidlo lepší, které nepřehřívá jednu tyč ale turbulentní výměník FOXIS E, a to za cenu 1500kč/bm (+dph). Například pokud by se topilo 100bm lavice by byla cena 150.000,-kč(+dph).... Proto se mi zdá cena 420.000,- kč docela předražená. ing.Petr Oplatek mobil: 608922105, Energitech s.r.o.

vložit komentář:

nevhodné nebo urážlivé komentáře budou smazány