Sylvestra V. D’Souza

Sylvestra V. D’Souza je 10-ti letý chlapec z Indie, kterého v rámci programu Adopce na dálku podporují děti z naší farnosti. Sylvestr začal nyní studovat 5. třídu. Tu předchozí ukončil v dobrými výsledky a za naši podporu je velmi vděčný. 

Sbírka se koná každou první neděli v měsíci při mši svaté v 10:30 hodin. 

Zde je překlad dopisu, který nám Sylvestr na konci školního roku poslal. Na obrázcích se můžete podívat na originál dopisu i na školní výsledky.

Dopis od Sylvestra

Mí drazí sponzoři,

S láskou vás zdraví váš Sylvestr. Jak se všichni máte?

Já se zde mám dobře. Rád bych vám něco řekl o svém studiu a aktivitách v loňském školním roce. Měl jsem hodně školních aktivit: kreslení, zpěv, různé sporty, džudo, tanec a další. Jsem celkem všestranný. I ve studiu jsem získal mnoho ocenění. Závěrečné zkoušky jsem absolvoval s dobrými známkami, a i na procenta jsem byl úspěšný (62%). Velmi vám děkuji za vaše modlitby a podporu v mých studiích.

Vaše dárky mě velmi pomáhají při studiu i dalších aktivitách. Velmi mě potěšily. Moji rodiče se mají dobře. Jsou velmi zaneprázdněni prací na svém poli. O mých letních prázdninách jim budu pomáhat.

Ještě jednou vám velmi děkuji za vaši pomoc při mých studiích. Bůh vám žehnej.

S láskou Sylvestra V. D’Souza

Školní výsledky 2018/2019