SVÁTOST SMÍŘENÍ

(před Dušičkami)

-         pondělí 29. 10. od 14:30 do 16:30 hod. na faře

(P. Stanislav Tomšíček ze Svojanova, P. Tomáš Enderle)

 

-         čtvrtek 1. 11. od 9:00 do 11:00 hod. na faře  

(P. Milan Romportl z Borové, P. Tomáš Enderle)

-         pátek 2. 11. od 16:00 do 18:00 v kostele sv. Michaela

(P. Tomáš Enderle)

 

 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ

a)       svátost smíření (v okruhu asi 14 dní)

b)       přijetí eucharistie

c)        modlitba na úmysl Svatého otce

d)       1. MOŽNOST: čtvrtek 1. 11. odpoledne a pátek 2. 11. po celý den

(při návštěvě kostela modlitba Páně a Vyznání víry)

     2. MOŽNOST:  čtvrtek 1. – čtvrtek 8. 11.

      (při návštěvě hřbitova jakákoliv modlitba za zemřelé)

Vatikán vyhověl prosbě českých a moravských biskupů a plnomocné odpustky je možné získat už od 25. 10. pro ty, kdo z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v tradiční době od 1. do 8. 11.