SVÁTOST SMÍŘENÍ

 -         čtvrtek 13. 9. od 9:00 do 11:00 hod. na faře

(P. Josef Kopecký ze Sebranic, P. Pavel Kadlečík ze Sebranic, P. Tomáš Enderle)

 -         čtvrtek 13. 9. od 15:00 do 17:00 hod. na faře

(P. Ondřej Špinler ze Sádku)

Prosíme, aby ti, kdo mohou přijít dopoledne, využili této příležitosti

a odpolední termíny nechali pro studenty a pracující.