Setkání ministrantů

V sobotu 18. 9. jsme vyjeli 3 odrostlí a 8 školou povinných na Diecézní setkání ministrantů do Hradce Králové. Setkáni bylo směřováno na smlouvy, které Hospodin uzavřel s vyvoleným národem a na ty, které chce uzavřít s námi. Dopoledne jsme hráli hry na zahradě Kuklenského kláštera společně s ministranty ze Sebranic. Cílem bylo se seznámit a utužit kolektiv na odpolední hru. Ta začala v Klášterním kostele a pokračovala přes Hradec až k biskupské rezidenci. Hra byla zakončena v kosteleNanebevzetí Panny Marie. P. Filip Foltánuzavřel naše putování shrnutím, toho, co jsme mohli zažít, co zažíval vyvolený národ a co nás čeká. Uzavření smlouvy nové a věčné v Brně na NEK. Závěrečná mše sv. začala s menším zpožděním. Než se všichni ministranti převlékli, přece chvíli trvá. Mši sloužil biskup Jan Vokál. V kázání několikrát podtrhl důležitost služby ministranta a jeho směřování ke Kristu. Na závěr setkání jsme dostali malé občerstvení ve formě párků na dvoře biskupské rezidence. Včas jsme vykročili na vlak a šťastně dojeli domu. Budeme rádi, když se ke službě ministranta přidají i další chlapci z farnosti. 
Za starší ministranty Petr Dvořák