PRŮVODCE jak se zapojit do života farnosti

Naše farnost je plná života a aktivit. Velké množství činností funguje již nyní velmi dobře a i touto cestou bychom chtěli těm, kteří se zapojují, vřele poděkovat. Pastorační rada ale vidí některé oblasti, které se nedaří dlouhodobě zajistit, a bylo by třeba zapojení většího počtu lidí. Farnost nebo chcete-li farní společenství – to jsme my všichni. A čím více z nás bude aktivních, tím více toho zvládneme. Každý z nás může pomoci (s ohledem na věk, schopnosti, časové možnosti) jiným způsobem. Pastorační rada vybrala hlavní oblasti, kde se úplně nedaří zajistit dostatečný počet spolupracovníků a tímto by vás, milé farníky, chtěla povzbudit k odvaze zkusit se na těchto činnostech podílet. Současně nabízíme pomoc těm z vás, kteří si sami netroufají začít. Každou z uvedených činností má na starosti jeden z farníků, na něhož se můžete kdykoliv obrátit osobně, telefonicky nebo e-mailem. Pomůžeme vám seznámit se s danou činností, ukážeme vše potřebné a případně s vámi zpočátku danou činnost budeme dělat.
Činnosti, které je třeba zajistit, jsme rozdělili do třech základních oblastí:
  • PROVOZ FARNOSTI
  • ŽIVOT FARNOSTI
  • PRO LIDI MIMO FARNOST

PROVOZ FARNOSTI

I přesto, že v naší farnosti zaměstnáváme jednu pastorační asistentku a jednoho technicko-administrativního pracovníka, zůstává řada činností, které zajišťují věřící, protože je to péče o naše společenství, o naši farnost, která není jen záležitostí pana faráře nebo zaměstnanců, ale nás všech a bez našeho zapojení se tyto věci samy neudělají. Oblasti, při nichž by bylo třeba většího zapojení nových členů farnosti, jsou:

Čtení při bohoslužbách

(nejen v neděli v 10:30, ale i v ostatní dny)
Od Druhého vatikánského koncilu je četba biblických čtení místem, kde jsou věřící vyzýváni, aby se aktivně zapojili do bohoslužby. Nejedná se o výsadu několika vyvolených, ale o možnost pro každého farníka. Není nutné, aby všechna čtení četla jedna rodina. Může se domluvit kdokoli s kýmkoli. Zájemcům rádi poradíme, kde čtení najít, aby měli dost prostoru pro přípravu, jak správně nastavit mikrofon u ambonu atd. Je možné domluvit i zkoušku čtení přímo v kostele v čase mimo bohoslužbu.
Kontaktní osoba: P. Miloslav Brhel, Markéta Šafářová

Úklid kostela, fary, sněhu

Tak jako doma většinou pravidelně uklízíme, i kostel a fara občas potřebuje uklidit. Stejně tak je třeba v zimním období zajistit odklizení napadlého sněhu, abychom se mohli do kostela bez obtíží dostat. Na tyto činnosti se ale v posledních letech hlásí velmi málo lidí. A zatímco v případě, že se na úklid přihlásí málo lidí, musí jednotlivé skupiny uklízet často, při větším počtu účastníků se jedná o 1-2 hodiny maximálně 2x za rok. Zkuste se zamyslet, zda toto nemůže být činnost, kterou právě vy přispějete ke společnému životu farnosti.
Kontaktní osoba: Anna Navrátilová

Sbory a varhaník

Asi nikdo z nás si neumí představit, že by naše bohoslužby probíhaly bez zvuku varhan, kytar nebo zpěvu našich sborů. Zvláště činnost varhaníků, ale i zpěváků je opravdu náročná především na jejich čas, a proto si jejich práce nesmírně vážíme. Rádi bychom pozvali i „mladou“ krev (mladou nejen věkem), aby zvážila možnost rozšířit tyto řady. Po dohodě zájemcům o hru na varhany umožníme se s tímto hudebním nástrojem postupně seznamovat a naučit se na něj ve volném čase hrát. Stejně tak uvítáme zájem o rozšíření řad chrámového sboru a schol.
Kontaktní osoba: Květa Šafářová, Marie Heylová

Kostelníci

Každou bohoslužbu je potřeba nachystat a po jejím skončení zase uklidit, zamknout atd. Současný počet kostelníků klade velké nároky na jejich čas, proto bychom jejich řady rádi rozšířili. Chceme zdůraznit, že tato činnost není vyhrazena pouze mužům, ale mohou ji vykonávat i ženy. Případným zájemcům vše potřebné vysvětlíme a naučíme – není potřeba se toho bát.
Kontaktní osoba: Jiří Coufal, Petr Češka

ŽIVOT FARNOSTI

Fotografování

Jednou z cest, jak přiblížit život farnosti všem jejím členům i lidem mimo farnost je fotografování a zpřístupnění těchto fotografií na webu, nástěnce, případně i v Jitřence. Protože akcí, které se u nás konají je hodně, je třeba i více fotografů ochotných udělat a v krátké době zpřístupnit několik fotografií z jednotlivých akcí. Moderním způsobem bychom mohli říci, že se jedná o způsob propagace naší práce i naší víry. Cílem není mít špičkové profesionální fotografie. Cílem je MÍT fotografie.
Kontaktní osoba: Vojtěch Klimeš

Farní pouť

Farní pouť je událostí, kdy se setkávají všechny generace naší farnosti. Uvítali bychom především tipy na místa, kam by farní pouť mohla směřovat (místo by mělo být dosažitelné cca 2 hodiny jízdy autobusem) – známé nejlépe z osobní zkušenosti. Vybrané místo bychom chtěli dopředu „prozkoumat“ ve více lidech a promyslet přitom odpovídající program. Pokud by se někdo rád pouti zúčastnil, ale dělá mu problém jet autobusem, neváhejte nás také kontaktovat.
Kontaktní osoba: Vojtěch Klimeš

PRO LIDI MIMO FARNOST

Víře, kterou si necháváme jen sami pro sebe, něco podstatného chybí. Všichni věřící byli vysláni do světa hlásat radostnou zvěst. To neznamená, že máme vyjít na náměstí a do ulic a víru lidem vnucovat. I přesto jsou činnosti, jak můžeme o naší víře svědčit. Rádi bychom vyzvedli následující priority:
 
Misijní jarmark a dílna

Věřící lidi by neměla nechávat chladnými péče o misie. Kromě běžících projektů adopce na dálku bychom misie rádi podpořili o misijní neděli v podobě misijního jarmarku. Děti by v předstihu vyrobily nějaké výrobky, které se na jarmarku budou prodávat ostatním farníkům, a utržené peníze bychom odeslali na misijní účely. Hledáme osobu ochotnou ujmout se koordinace této aktivity (misijní dílnička, samotný jarmark).
Kontaktní osoba: Jana Klimešová

Potřební lidé

Tak jako milosrdnému samaritánovi nebyl lhostejný osud zbitého a oloupeného člověka, i my bychom si měli všímat těch, kteří potřebují pomoc. Tuto činnost nemůžeme nechat pouze na naší farní Charitě. V této oblasti vidíme následující možnosti pomoci:
  • návštěvy nemocných
  • všímat si, zda někdo z pravidelných návštěvníků kostela nepřestal chodit a zvláště u starších lidí zjistit, jestli neonemocněli a nejsou bez pomoci
  • čtení Bible starým lidem na LDN, penzionu nebo u nich doma
  • příprava štědrovečerní večeře těm lidem, kteří si ji nemají kde nebo za co připravit
  • jakákoli pomoc ostatním lidem, aby nikdo nezůstával sám, je hluboce křesťanská, protože „co jste učinili jednomu z těchto nejmenších, mně jste učinili“.
Kontaktní osoba: Štěpánka Dvořáková

EVANGELIZACE

„Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo.“ Lk 11,33
O Kristu bychom měli svědčit mezi lidmi, a to především naším životem. V dnešní době je ale nezbytné hledat k lidem mimo farnost i jiné cesty. Farní web není jen informačním kanálem pro nás, členy farnosti, ale pokud ho navštíví i kdokoli cizí, měl by zde najít praktické informace, zprávy z našeho farního života, aby si třeba mohl říci, že by se mezi nás rád podíval. Stejně o sobě můžeme dávat vědět v městském časopisu Jitřenka nebo na Čase pro neobyčejné zážitky.

Farní web, Jitřenka
O našich aktivitách (slavení významných církevních svátků, akce farnosti) bychom měli informovat nejen dopředu (bude se konat), ale i co nejdříve po jejich skončení. Hledáme lidi ochotné občas napsat krátký text na web farnosti nebo do Jitřenky.
Kontaktní osoba: Jiří Vraspír

Čas pro neobyčejné zážitky
Tato celopoličská akce je jedinečnou příležitostí využít toho, kolik místních i přespolních „vyrazí do ulic“, a ukázat jim, jak žijeme nebo v co věříme. Hledáme nejen nápady na typ prezentace, ale i lidi ochotné pomoci s organizací, případně by se v dalších letech chtěli stát vždy pro jeden rok koordinátorem konkrétní akce.
Kontaktní osoba: Štěpánka Dvořáková, Jiří Coufal

kontakty

Vojtěch Klimeš
731 557 678
klimes@farnostpolicka.cz
 
Štěpánka Dvořáková
734 435 458
zastupce@pol.hk.caritas.cz
 
Markéta Šafářová
731 598 813
reditel@pol.hk.caritas.cz
 
Jiří Coufal
605 068 338
coufal.bk@unet.cz
 
Anna Navrátilová
603 723 247
navratilova@farnostpolicka.cz
 
Jiří Vraspír
605 830 292
vraspir@farnostpolicka.cz
 
Květa Šafářová
723 894 447

Marie Heylová
732 290 356
marieheylova@seznam.cz
 
Jana Klimešová
775 699 161
jjj@klimesovi.eu