Přihláška na výuku náboženství pro školní rok 2020-21

Římskokatolická farnost – děkanství Polička je správcem osobních údajů přihlášeného dítěte ve smyslu Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje výslovně uvedené v této přihlášce zpracovává na základě jejího podání, a to výhradně za účelem řádné výuky náboženství včetně nezbytné evidence žáků. Osobní údaje zpracovává jen v nezbytné míře a rozsahu po dobu konání výuky a dále po nezbytně nutnou dobu z důvodu svých oprávněných zájmů. Přístup k nim má jen administrátor farnosti a osoba jím řádně pověřená k výuce náboženství. Dítě, respektive jeho zákonní zástupci mají právo žádat o doplnění, upřesnění či aktualizaci údajů, o informaci, které jejich osobní údaje správce zpracovává, o přístup k nim či jejich kopie. Dojdou-li k závěru, že jsou údaje zpracovávány neoprávněně, mohou požádat o jejich výmaz či omezení zpracování. Ve všech záležitostech osobních údajů se může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na www.bihk.cz v sekci kontakt/pověřenec GDPR.

 

Prosím sečtěte 8 a 8.

Po odeslání formuláře a zpracování přihlášky (v řádech dnů) Vám bude zasláno emailem potvrzení.
V případě že Vám žádné potvrzení nepřijde se prosím obraťte na otce Tomáše Enderleho (farar@farnostpolicka.cz).

Pole označená * jsou povinná.