Přednáškový cyklus k II. vatikánskému koncilu – malá rekapitulace

K padesátému výročí konání II. vatikánského koncilu (11.10.1962 - 8.12.1965) zatím proběhly v domě Jordán čtyři z pěti plánovaných přednášek. K obsahu a průběhu jednotlivých přednášek:

Koncily v dějinách církve (19. 9. 2013 – Jiří Coufal, P. Miloslav Brhel)
V první části přednášky byla promítnuta a komentována prezentace přehledu dějin všeobecných církevních koncilů od starověku po I. vatikánský koncil. Alespoň ve stručnosti se tak posluchači mohli seznámit s tím, jak v historických souvislostech církev na koncilech formulovala vyjádření obsahu naší víry a řešila některé otázky života církve a společnosti. Druhá část přednášky byla zaměřena na úvod k druhému vatikánskému koncilu. Dotkla se mj. účasti osobností české církve na koncilu pod státním dohledem v době nesvobody u nás a prezentovala přehled koncilem přijatých dokumentů.

Ekumenismus (4. 10. 2013 - prof. Pavel Filipi)
Evangelický teolog ve své přednášce zmínil stěžejní dokumenty II. vatikánského koncilu vztahující se k úsilí o jednotu křesťanů a přednesl svůj pohled na proměnu vztahu mezi katolíky a křesťany jiných vyznání v době po koncilu. Nastínil rovněž další možnosti ekumenické spolupráce mezi křesťany s odkazem na pokoncilní církevní dokumenty. Úsilí o jednotu a spolupráci mezi křesťany pro dobro lidské rodiny zůstává stále aktuální výzvou.

Církev (24. 10. 2013 - P. Josef Kopecký)
Hlavní tématem přednášky byly obě konstituce II. vatikánského koncilu o církvi – konstituce věroučná, pojednávající o tajemství církve vyjádřeném biblickými obrazy a pojmy, o struktuře církve a povoláních v církvi a konstituce o církvi v dnešním světě, která se dotýká jednotlivých oblastí života a úlohy křesťanů v něm. Následná diskuze se dotkla především sociálních problémů současnosti.

Bible a tradice (26. 11. 2013 – P. Jiří Veselý)
V přednášce byly vedle problematiky vztahu bible a tradice, projednávané na koncilu, předneseny podněty k zamyšlení nad úlohou Písma a jeho četby pro náš život. Některé biblické události P. Veselý inovativně aktualizoval tak, aby zazněla jejich naléhavost pro současnost. Četba Božího slova je pro život křesťana nezbytnou inspirací.

komentáře

vložit komentář:

nevhodné nebo urážlivé komentáře budou smazány