Prázdninové poutní slavnosti

V naší poličské farnosti vychází většina poutních slavností na čas prázdnin. I tak se nás většinou sejde velké množství, protože přeci jen poutní slavnost je událost mimořádná.

Na letošní pouť v hlavním kostele u sv. Jakuba letos přijela zvláště milá návštěva – biskup Karel Herbst z Prahy. Biskupa Karla zná mnoho farníků ještě z doby svého dětství a mládí, kdy pro ně připravoval letní tábory a tak setkání s ním bylo mimořádně vřelé, až rodinné. Děkujeme, že za námi přijel. Při této příležitosti jsme také zprovoznili mimořádně praktickou věc – a to nové toalety vedle fary, které budou sloužit v časech bohoslužeb jak farníkům, tak i veřejnosti.

Druhou klasickou poutí, je pouť ke kapli Panny Marie na Baldě. Zde se pravidelně setkáváme i s farníky z farnosti Bystré, Jedlová a Pomezí. Je to vždy velmi milé setkání v krásné přírodě.