Posvěcení varhan a slavnostní koncert v Pomezí

V neděli 19. října 2014 se při slavnostní mši svaté opět rozezněly opravené varhany v kostele sv. Jiří v Pomezí. Varhany požehnal Mons. Mgr. Josef Socha, při mši svaté koncelebrovali P. Miloslav Brhel a P. František Hemala. Završením krásného dne byl varhanní koncert prof. Václava Uhlíře a sopranistky Hany Medkové. Zaplněný kostel poděkoval za profesionální vystoupení a kulturní zážitek neutuchajícím potleskem.  

Poděkování

Toto „znovuzrození“ varhan se mohlo uskutečnit díky finančnímu přispění Pardubického kraje, obce Pomezí, značnou část pokryla štědrost sponzorů a velké množství anonymních dárců a poutníků putujících každoročně na pouť k Panně Marii Sněžné na Baldu. Poděkování patří i za neviditelnou, ale mnohdy náročnou organizační a administrativní práci (žádosti o dotaci, o grant, jednání s Ministerstvem kultury, výběrové řízení, kontrolní dny….). Toto zajišťovali P. Miloslav Brhel, diecézní organolog prof. Václav Uhlíř, ing. Anna Navrátilová a varhanice Marie Heylová. V neposlední řadě patří dík pražské varhanářské firmě Petera Nožiny, která opravu prováděla, i všem, kteří přispěli modlitbou i ostatní pomocí k zdárnému dokončení díla.   

Vlasta Paclíková