Poděkování za farní pouť

Na sobotu 26. 9. 2015 připravili zástupci farnosti pouť do Králík na Horu Matky Boží, abychom mohli společně prožít něco krásného a upevnit pouto mezi farníky. 

Sešli jsme se u nádraží před osmou hodinou a už zde probíhaly živé rozhovory a radostné pozdravy. Dva zaplněné autobusy na vydaly na cestu a my jsme začali pouť modlitbou s otcem Mílou, za požehnání a ochranu po celý den. 

Počasí bylo příjemné a tak když jsme dorazili do města Králíky, větší část farníků vystoupila z autobusů a vydala se, jako správní poutníci, pěšky (do prudkého kopce) k poutnímu kostelu Panny Marie. Nahoře pěkně foukalo, ale mohli jsme se hned uchýlit do chrámu, kde nás přivítal P. Moravec. Musel odjet a tak mši sv. sloužil otec Míla a my všichni jsme měli možnost vložit na obětní misku své problémy a přání, které jsme přijeli svěřit Panně Marii. 

Po mši sv. nám P. Pachr pověděl o historii poutního místa a mohli jsme se jít pomodlit i na „svaté schody“.  

Děti, kterých bylo opravdu hodně, se už však těšily na „oběd“, který jsme mohli vybalit ze svých baťohů v klášterním refektáři. Hostitelé nám zde poskytli i čaj a kávu. A tak úžasnému společnému obědu nic nebránilo. 

Díky za to všem, kteří se o to postarali! 

Na zpáteční cestě jsme se stavili v Letohradu a navštívili Muzeum řemesel. To bylo něco pro děti! Tolik různých věcí z minulosti jsem ani já nikdy neviděla. Bylo to opravdu zajímavé a děkujeme organizátorům za tento nápad. 

Domů jsme se vrátili o půl šesté. Spokojení a vděční za krásné zážitky. 

Děkujeme otci Mílovi a všem, kteří tuto pouť zajistili a těšíme se na další. 

Marta Kastnerová