Před týdnem proběhlo na faře v poličce první plánování chaloupky Starších pro rok 2018. Po loňském roce jsme došli k závěru, že program pro starší musí být mnohem více propracovanější a sofistikovanější, proto jsme se rozhodli Začít plánovat už takto brzo.

10.11. Jsme se sešli na faře a zahájili společnou večeří. Během domlouvání jsme probrali Cíle chaloupky a směr jakým jí chceme směřovat, dále pak téma a legendu chaloupky, celkový koncept programu a naťukli jsme i část programu. A protože i vedoucí jsou jen lidé a potřebují si orazit, přespali jsme společně na faře a pobavili se při hraní Activit a u filmu.

Na závěr plánování musím prohlásit, že se nám chaloupka rýsuje více než dobře. Tým vedoucích skvěle spolupracuje a všichni dohromady fungujeme jak hodinky. Každý přišel s dobrými nápady, kterými přispěl do debaty, a společnými silami se nám pod rukama rodí dobré dílo. A proto, milé děti, těšte se. Máte na co.