Misijní jarmark

V neděli 19. 10. 2014 proběhl v Poličce po obou mších svatých misijní jarmark. Pozvání přijala část farníků, tím otevřeli svá srdce pro potřebné a poté i svoje peněženky. Mohli si za dobrovolný příspěvek vybrat výrobky dětí a ochutnat misijní koláče i chléb.

Chtěla bych poděkovat všem, kdo přišli a svojí účastí podpořili naši snahu získat potřebné prostředky na misie; všem, kdo misijní dílničku připravili; těm, kdo upekli koláče a chléb; a také těm, kteří se zapojili do organizace jarmarku a jeho zdárného průběhu.

Výtěžek jarmarku dosáhl 3 444 Kč.

Všem velkorysým srdcím a peněženkám děkujeme za všechny potřebné.

Anna Navrátilová