Zúčastnilo se třináct vystavujících, kteří na formát A4 různými výtvarnými technikami: malba, kresba, koláž, poezie, vyjádřili své vnímání Boží přítomnosti a jeho působení mezi námi. V naší farnosti, aktivní mnoha směry, to byla první příležitost pro mladé, neznámé nebo volnočasové umělce k společné výstavě. Z počátku, ve všestranně zaměřeném a aktivním farním společenství, nebylo lehké začít věc úplně novou. Snad tomu byly dlouhé zimní večery přínosné, že nakonec jsme našli dostatek participantů a času o tomto tématu přemýšlet a pracovat na něm.

Přišla doba postní. Ta nám plynula v čekání, a tak jsme netrpělivě vzhlíželi k velkým svátkům, jako by v čase usebrání jsme prahnuli po době hojnosti. Přišla doba radosti, doba, kdy se Boží láska zcela naplní. Jak stejně člověk nejistě hledající cestu pravdy životem a čekající na události potvrzující mu správnost jeho rozhodování, tak i neznámý umělec při skromné příležitosti, u které chce maximálně využít svého daru, aby prosvětlil, inspiroval okolí a oslovil, nejen neskromně, při velké inspiraci Boží láskou.

A toto je náš výsledek.

Eva Skalníková

K vytvoření obrázku o Boží lásce mě inspirovaly noviny v Sarajevu, které informují o společnosti, v níž dočasně žiji. Její různorodost je fascinující a já pevně věřím, že Boží láska je tu pro každého z nás bez rozdílu a je jen na nás, zda si tento fakt uvědomíme a zkusíme Boha v jeho lásce k bližnímu následovat.

Jara

Markéta Stodolová