STŘEDA A PÁTEK

-        v 18:00, poté mše svatá

NEDĚLE

-        6. května v 18:00 kaplička P. Marie na Jelínku    (vedou mladší manžele a děti)

-        13. května v 18:00 v kostele sv. Michaela   (vedou senioři)

-        20. května v 15:30 v kapli P. Marie na Baldě    (vedou farníci z Pomezí)

-        27. května v 18:00 u kaple P. Marie v Liboháji (vede mládež)