Květná neděle a křížová cesta na Jelínku

Naše farnost zahájila letošní Velikonoce na Květnou neděli slavnostním průvodem z hřbitovního kostela svatého Michala do farního kostela svatého Jakuba. Průvod s ratolestmi (kočičkami) připomíná vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Odpoledne se pak uskutečnila netradiční pobožnost křížové cesty u cesty k místní osadě Jelínek. Kdo by si chtěl tuto křížovou cestu prohlédnout, najde ji ZDE. Při této pobožnosti zazněly texty papeže Františka o hlásání evangelia v dnešní době. Připomeňme si alespoň jeden z nich: 

Jedním z nejvážnějších pokušení, které dusí horlivost a odvahu, je poraženectví, které z nás činí nespokojené a znechucené pesimisty se zamračenou tváří. Nikdo se nemůže pustit do bitvy, pokud nevěří ve vítězství. Kdo začíná bez důvěry, prohrál předem polovinu bitvy a zakopává svoje hřivny. I s bolestným vědomím vlastní křehkosti je třeba jít vpřed, nepovažovat se za poražené a připomínat si, co řekl Pán svatému Pavlovi: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti“ (2Kor 12,9).

Evangelii gaudium, 85