Křest dospělých katechumenů

Pro každou farnost je velikou slavností, když může být společenství věřících přítomno křtu, jak malého dítěte, a také dospělého. Křtem se napojíme na Boha, staneme se dítětem Božím. Tuto velkou radost naše farnost zažila právě v nedělí 21. 9. 2014 při mši svaté v 10:30. Tři dospělí lidé přijali svátost křtu a biřmování. Několik měsíců se na tuto chvíli připravovali pod vedením o. Miloslava. Všichni se radujeme a myslíme na ně v modlitbách a prosili jsme je o modlitbu za nás.

Po skončení mše svaté jsme si slavnostně připili a zazpívali na jejich počest u kostela.

Anna Navrátilová