14 statečných aneb netradiční farní brigáda

V sobotu dopoledne 22. dubna se nás 13 dobrovolníků sešlo k úklidu zvonice a kostnice na hřbitově sv. Michaela. Pod vedením Štěpánky Dvořákové jsme se tyto netradiční prostory snažili zvelebit a připravit pro jejich prezentaci návštěvníkům během Času pro neobyčejné zážitky, které proběhnou 3. června.

Pracovní prostředí bylo malinko nestandardní, ale o to zajímavější. Atmosféru dokreslovalo „pohřební“ počasí, které nás provázelo celé dopoledne.  Rozdělili jsme se na dvě party: jedna pracovala v kostnici, druhá vyklízela zvonici. Vyzbrojeni košťaty, kbelíky a hrubou silou jsme se dali do práce. V kapli kostnice bylo třeba vysát koberce a omést pavučiny. V samotné kostnici byla práce pestřejší – po uklizení prostoru byl z cihel vybudován katafalk o rozměrech 2,10x 80x 40 cm a na něj dovnitř spuštěna rakev, která byla přenesena z budovy hřbitovní márnice. Nečekaným nálezem byly tři pytle lidských kosterních pozůstatků, které byly těmi nejstatečnějšími uklizeny a přeneseny mimo zorné pole budoucích návštěvníků.

Ve zvonici na silné mužské ruce čekalo mnoho pokladů i harampádí, které bylo třeba vystěhovat, protřídit a nepotřebný materiál odvézt do sběrného dvora. Čekaly zde opravdu velmi zajímavé a historicky cenné kusy – např. kolekce dřevěných malovaných pohřebních már z konce 19. století, některé dokonce s dochovanými znaky poličských cechů. Máry byly pečlivě očištěny od prachu a nainstalovány v přízemí zvonice, kde si je návštěvníci Času pro neobyčejné zážitky budou moci prohlédnout. Poté bylo horní patro zvonice zameteno a zbaveno všudypřítomných pavučin. Nakonec zbývalo ještě promyslet jak vše v červnu uspořádat, aby návštěva hřbitovní zvonice a kaple byla pro všechny neobyčejným zážitkem. Doufáme, že jsme podnítili Vaši zvědavost a 3. června se těšíme na viděnou!

A ještě trocha historie...

Zvonice na hřbitově sv. Michaela byla postavena po roce 1600. Svědčí o tom jak dendrochronologický průzkum dřeva z krovů, který určil datoval stavbu do let 1601 – 1602, tak i písemný pramen, kde se píše: „že léta Páně 1600 stala se smlouva mezi p. purkmistrem a Stanislavem zedníkem z města Litomyšle o vystavění zvonice na novém krchově...“

Jedná se o zděnou patrovou hranolovou stavbu s obdélníkovým půdorysem. V přízemí se nachází půlkruhový valeně sklenutý původní vchod na hřbitov. V horním patře visí zvon Michal o váze 1t  a výšce 118 cm odlitý v roce 1598 mistrem Eliášem z Hradce Králové. Čepec zvonu pokrývá řada opakujících se reliéfů kráčejících postav a mezi nimi jsou situovány medailony: kulatá plaketa s dvojhlavým orlem, oválná plaketa s postavou se štítem a otisk medaile české královny Marie, manželky Maxmiliána II. Pod tím se mezi plastickými linkami táhne nápis členěný liliemi. jde o citát z Evangelia podle Jana: „ Tak Buh milowal swiet zie syna sweho gednorozeneho dal.“

Barokní kostnice na nároží hřbitova sv. Michaela byla zbudována Jakubem Tylem z Poličky v letech 1770 – 1774. Stavba je dvoupodlažní: v přízemí byla situována kaple a v suterénu se ukládaly kosterní pozůstatky. Fasáda budovy je členěna pilastry, průčelí dominuje trojúhelníkový štít a nad ním kopulovitá střecha s plechovou věžičkou. Na východní stěně je nápis: Pomnj ó poczestnj na popel nass genž wnjtř odpočjwa – Pomni ó pocestný na popel náš, jenž uvnitř odpočívá.

Hana Vondrová