1. svaté přijímání

1.6. slaví většina společnosti Den dětí, slyšíme o něm ze všech druhů médií. Naše farnost zažila tento den velikou slavnost. 16 dětí přistoupilo k 1. svatému přijímání. V sobotu děti prožily svátost smíření, někteří rodiče se k nim přidali a dali jim to nejlepší, svůj vlastní příklad. Na obě tyto svátosti se připravovali od dubna na společných setkáních s o. Miloslavem a 2 katechetkami a příležitostně i o hodinách náboženství. Všem chci popřát, aby tento den byl dalším krůčkem v jejich duchovním životě a růstu.

Anna Navrátilová

komentáře

vložit komentář:

nevhodné nebo urážlivé komentáře budou smazány