1. Farní den spojený s oslavou narozenin o. Miloslava

V neděli 14. 2. se ve spolkovém domě Jordán konal 1. farní den spojený s oslavou narozenin o. Miloslava. Sešlo se na 140 farníků, kteří nejdříve shlédli prezentaci o dění ve farnosti a následně mohli předkládat náměty a otázky. Ve druhé části odpoledne se pokračovalo rautem a bylo možno osobně poblahopřát oslavenci k narozeninám a připít na jeho zdraví dobrým vínem. Doufáme, že podařené odpoledne položilo základ pro další podobné akce v budoucnu.