Farní pouť 2017 - Křemešník

Stalo se pěknou tradicí, že naše farnost každý rok v září vyráží na společnou pouť. A tak se z jedné zářijové soboty vždy stane den, kdy se sejde velká část farnosti nejen v kostele, ale i na cestě na jedno vybrané poutní místo a farníci mohou strávit více času spolu. Tento rok padla volba na poutní místo Křemešník. Většina z nás toto místo navštívila poprvé. Předpověď počasí nebyla úplně ideální a tak především děti doufaly, že počasí přeci jen vyjde a budou moci mimo jiné navštívit lanové centrum, které na Křemešníku také je. A v této souvislosti jsme zažili zajímavou zkušenost, jak věci „špatné“ mohou být proměněny ve věci „dobré“. Program byl takový, že po příjezdu měla být nejprve bohoslužba a po ní čas na oběd, prohlídku kostela a okolí a také na ono lanové centru. Ráno, když jsme vyjížděli z Poličky, pršelo, než jsme ale ujeli těch 80 km do Křemešníku, vykouklo sluníčko a bylo krásně. Po příjezdu na Křemešník jsme zjistili, že kostel je „obsazen“ křtinami a zlatou svatbou. A tak jsme museli operativně program změnit a začít „volným“ programem – prohlídkou okolí, rozhledny, lanovým centrem, atd. Společnou bohoslužbu jsme operativně přesunuli na třetí hodinu odpoledne až po naplánovaném obědě a prohlídkách kostela. Už v jejím průběhu opět začalo pršet. Tak nám neplánovaná obsazenost kostela umožnila prožít hezčí část dne venku a zvláště děti otestovaly místní lanové centrum opravdu důkladně.

Domů jsme se vraceli unavení, ale spokojení a já osobně doufám, že většina farníků se už teď těší na příští pouť.

 

Vojtěch Klimeš